Sydjylland

Pinsebakken Skov

Pinsebakken Skov udgør 8 ha. og  er beliggende 3 km. vest for Lindeballe og 6 km nord for Billund.

Skoven er varieret og den ligger højt (Pinsebakken).

Primært nåleskov med nordmannsgran, lærk, rødgran og birk.

Kronvildt, dåvildt og råvildt i området.

Reserveret
Grundareal:
7,9 ha
Beliggenhed:
Pinsebakken 3, Give, Danmark

Pinsebakken Skov Read More »

Feldum Skov

Solgt 2024. Feldum Skov udgør 5,8 ha. af en samlet større skov, der er beliggende ca. 5 km. nordøst for Haderslev.

Skoven er attraktiv og rig på vedmasse og særdeles frodig.

Skoven udgøres primært af gammel løvskov med navnlig eg, bøg og ær samt bevoksninger med yngre eg og sitkagran.

 Skoven ligger tilbagetrukket , ugeneret af offentlige veje og i et område, hvor der vil være fred og ro.

Bestand af kronvildt i området.

Solgt
Grundareal:
5,8 ha
Beliggenhed:
Feldumvej 39, Haderslev, Danmark

Feldum Skov Read More »

Københoved Skov

Solgt 2024. Del af Københoved Skov udgør 8,6 ha. varieret og frodig skov.

Skoven er del af et større skovområde på knap 200 ha. beliggende mellem Vejen og Rødding.

I området er der hyppig forekomst af kronvildt og dåvildt.

Skoven udgøres af ca.78% løvskov og 22% nål.

Solgt
Grundareal:
8,6 ha
Beliggenhed:
Københovedvej 16, 6510 Rødding

Københoved Skov Read More »

St. Grundet Nord Skov

Solgt 2023. St. Grundet Nord Skov udgør i alt 64,4 ha og er beliggende i den kendte og smukke Grejsdal lige nord for Vejle

St. Grundet Nord Skov er en spektakulær skov, hvor 65% er løvskov.  Nåleskov udgør 25%.

Skoven har været drevet som PEFC certificeret skov siden 2009.

Der er betydelige vedmasser der kan realiseres i den kommende 10 års periode, når markeds- og vejrforhold muliggør dette.

I skoven findes et hyggeligt og idyllisk beliggende skovløberhus på 90 m2.

Solgt
Grundareal:
64,4 ha
Beliggenhed:
Ny Hornstrupvej 10, Vejle, Danmark

St. Grundet Nord Skov Read More »

Del af Hjartbro Skov

Solgt 2023. Del af Hjartbro Skov udgør 19,3 ha. beliggende ved Gels Å lidt vest for Bevtoft.

Denne del af Hjartbro Skov domineres af smuk egeskov – ca. 12 ha. 

Der er skel til Gels Å over en strækning på ca. 175 meter. Her er gode fiskemuligheder.

Jagten i Hjartbro Skov er god navnlig efter råvildt og snepper – kronvildt ses på strejf.

Solgt
Grundareal:
19,3 ha
Beliggenhed:
Hjartbro Byvej 32, Bevtoft, Danmark

Del af Hjartbro Skov Read More »

Sottrupvej Skov

Solgt 2022. Sottrupvej Skov på 8,2 ha er beliggende mellem Tinglev og Tønder.

Skoven domineres af nåleskov primært sitkagran suppleret med douglas og lærk og godt 25% udgøres af hugstmodent sitkagran med stor vedmasse.

Skoven er del af et langt større skov- og naturområde, hvilket understøtter gode jagtmuligheder på råvildt, dåvildt og kronvildt

Solgt
Grundareal:
8,2 ha
Beliggenhed:
Sottrupvej, Bylderup-Bov, Danmark

Sottrupvej Skov Read More »

Karpelund Plantage

Solgt 2022. Karpelund Plantage er en dejlig skovejendom på 30,2 ha beliggende mellem Vorbasse og Bække ca. 3 km sydøst for Vorbasse. 

Stor variation i form af nåleskov, løvskov, et meget smukt søområde, der tidligere var karpedamme samt flere mindre vandhuller og enkelte lysåbne arealer samt lille bjælkehytte uden faciliteter.

Rigtig god bestand af kron­vildt og efterhånden også dåvildt i området.  Endvidere god mulighed for ande- og sneppejagt.

Solgt
Grundareal:
30,2 ha
Beliggenhed:
Skødebjergvej 12A, Vorbasse, Danmark

Karpelund Plantage Read More »

Frederikshøj Skov

Solgt 2022. Frederikshøj Skov er beliggende i den smukke Grejsdalen lidt nord for Vejle.

Frederikshøj Skov udgør 18,5 ha velpassede skovbevoksninger i et særdeles flot og spektakulært terræn med gode vækstbetingelser.

Skoven domineres af gammel nåleskov med høj vedmasse og meget hugstmodent træ.

Solgt
Kontantpris:
2.650.000 kr.
Grundareal:
18,5 ha
Beliggenhed:
Frederikshøjvej 24, Vejle, Danmark

Frederikshøj Skov Read More »

Højbyvej Hede

Solgt 2022. Højbyvej Hede er en dejlig hedeejendom uden bygninger med ugeneret beliggenhed 10 km. vest for Kibæk og 15 km. nordøst for Skjern.

Højbyvej Hede er del af det store sammenhængende skov- og naturområde omkring Straahede og Nr. Vium Brunkulslejer .

Solgt
Grundareal:
17 ha
Beliggenhed:
Højbyvej 16, Videbæk, Danmark

Højbyvej Hede Read More »

Fitting Skov

Solgt 2022. Fitting Skov udgør i alt 50,7 ha og er beliggende ca. 2 km. øst for Vorbasse og lige syd for de store plantager Fromsejer, Slaugaard og Gejlvang.
Et område med store bestande af kronvildt og dåvildt.
Fitting Skov er en interessant kombination af løvskov, nåleskov, fugtig skovmose, vildtagre, enge og søer, der samlet giver en høj biodiversitet og grundlag for en rigtig god jagt navnlig på hjortevildtet.

Solgt
Grundareal:
50,7 ha
Beliggenhed:
Fittingvej 7A, Vorbasse, Danmark

Fitting Skov Read More »

Scroll to Top