Om Silva Estate

Silva Estate a/s er en ejendomsmæglervirksomhed med speciale i skovejendomme, naturejendomme og godser.

Vi formidler og vurderer ejendomme og rådgiver bredt omkring juridiske forhold for skoven og det åbne land.

Silva Estate a/s ejerforhold

Historie og ejerforhold 

D. 1. september 2017 overtog Jesper Just Nielsen ejerskabet af selskabet Silva Estate a/s efter HedeDanmark a/s.

Silva Estate a/s blev oprettet i 2009, som en videreførelse af de aktiviteter, som CBRE-HedeDanmark havde gennemført siden 2002, hvor de som de første i branchen arbejdede fokuseret på den særlige niche med handel og vurdering af skov-, Jagt-  og naturejendomme samt godser i Danmark.

Silva Estate har siden været blandt de førende inden for handel og vurdering af skov- og naturejendomme i Danmark og fra 2009 medvirket ved salg af mere end 150 skov- og naturejendomme.

Vi gør os umage

I Silva Estate arbejdes engageret og begejstret med et fokus på ejendomme, hvor skov, jagt og natur spiller en væsentlig rolle.

Det er målet at være blandt de førende og bedste i denne niche, og Silva Estate gør sig umage med at løse opgaverne bedst muligt for kunderne.

Med bred og solid faglig viden om skovdrift, naturforvaltning, samt stor økonomisk og juridisk indsigt i fagområdet kombineret med mange års erfaring med ejendomsformidling og rådgivning, løser Silva Estate dine opgaver professionelt og med stort engagement.

Forhåbentlig vil du i Silva Estate opleve den bedst mulige service ved brug af vores ydelser inden for ejendomsformidling, -vurdering, -udvikling, rådgivning og meget mere inden for skov- og naturejendomme.

Med bred faglig viden om bl.a. praktisk skovdrift og naturforvaltning, stor økonomisk og juridisk indsigt kombineret med mange års erfaring med ejendomsformidling og rådgivning løser vi dine opgaver professionelt og med stort engagement.

Indehaver
Forstkandidat
Ejendomsmægler MDE
Jesper Just Nielsen

Jesper Just Nielsen - Kompetencer og erfaring

Jesper har de seneste 30 år arbejdet engageret med forvaltning af private skove, jagt- og naturejendomme, produktion og eksport af juletræer, skovrejsning og andre plantninger i det åbne land, planteskoledrift, handel med skov- og juletræsudstyr og har i den forbindelse fået stor praktisk erfaring og har udført ledelse på området på taktisk og strategisk niveau hos såvel Skovdyrkerne som i Hededanmark. Siden 2009 har han tilmed specialiseret sig i handel med skov- og naturejendomme.

Jespers CV omfatter i hovedtræk:

Pr. 1. september 2017 overtog Jesper 100% ejerskabet af aktieselskabet Silva Estate a/s.

Fra november 2011 og til juni 2016 var Jesper divisionsdirektør i HedeDanmarks division Handel og Plantning med strategisk og økonomisk ansvar for forretningsområderne HD2412, Handel og egenproduktion af juletræer og klippegrønt, Skovfrø, Planteskolen Brøndlundgaard, plantning og beskæring i det åbne land samt ejendomshandel og rådgivning i Silva Estate.

I 2009 blev Jesper ansat som direktør for Silva Estate a/s.

Jesper har deltaget i diverse miljø- og koordinationsfora i Vejle, Fredericia og Hedensted kommuner samt i det tidligere Vejle Amt.

Jesper var medlem af Danske Skoves Handelsudvalg fra 2000 til 2008, koordinator for skovridergruppen i Skovdyrkerforeningerne samt medlem af Skovdyrkerforeningernes forretningsudvalg fra 2000-2006. Derudover har Jesper arbejdet med strategi- og konceptudvikling samt generel markedsføring i Skovdyrkerforeningerne.

Jesper har deltaget ved en række sager i forbindelse med ekspropriation samt fungeret som syns- og skønsmand i mange sager vedr. skovdrift, naboforhold og juletræsproduktion.

Jesper har således indgående erfaring med privat skov- og naturforvaltning, ledelse og økonomi. Herunder salg af råtræ, juletræer og pyntegrønt, skovbrugsfaglig juridisk og økonomisk rådgivning, vurdering af skove og juletræsproduktioner mv.

Jesper underviste i 1990-1991 i skovplanlægning på Landbohøjskolen. Fra 1992-1999 var Jesper forstfuldmægtig i Skovdyrkerforeningen Vejle, og fra 2000 til 2008 ansat som skovrider.

Jesper er uddannet forstkandidat i 1990 og ejendomsmægler MDE i 2011.

Scroll to Top