Kort over ejendomme

Brug Danmarkskortet og få overblik over alle vores aktive ejendomme samt de seneste solgte ejendomme.

Klik på + og – for at zoome ind og ud på kortet. Klik på en af de aktive ejendomme for at få et link til ejendommens præsentation, hvor du bl.a. finder en Landinfo-aftegning, der viser ejendomsarealet på kort.

Scroll to Top