Ejendomsvurdering

Silva Estate a/s tilbyder værdiansættelse af skove, skov- og naturejendomme og godser baseret på erfaring, faglig indsigt og nøje kendskab til markedet.

Silva Estate udarbejder uvildig vurdering ved:

• Generationsskifte, dødsboer og arvesager

• Regnskabs- og skattemæssig værdiansættelse

• Overvejelser om køb og salg

• Kreditvurderinger

Silva Estate udarbejder vurderinger af handelsværdien for skove, skovejendomme, naturejendomme og godser.

Silva Estate har stor erfaring med vurdering og værdiansættelse af såvel ejendommens ”hårde” værdier i form af f.eks. produktionsmæssige muligheder som ejendommens ”bløde” værdier som f.eks. herligheds-, jagt- og rekreative værdier.

Scroll to Top