Erstatningssager – Syn og skøn

Silva Estate rådgiver ved ekspropriationer, fredninger, deklarationer og andre erstatningssager.

Anden rådgivning

Der tilbydes udarbejdelse af uvildige vurderinger eller decideret partsrepræsentation i forhold til myndigheder eller 3. mand i øvrigt.

Endvidere påtager Silva Estate sig opgaver som retsligt udmeldte syns- og skønsmænd.

Der arbejdes med alle emneområder inden for skovbrug, naturforvaltning, jagt, produktion af juletræer, nabo- og skelkonflikter samt andre sager, der vedrører drift af skov- og naturejendomme og det åbne lands administration.

Kontakt gerne vedr. sparring eller et konkret projekt, opgave eller rolle som syns- og skønsmand

Scroll to Top