Ejendomsformidling – vil du sælge?

Silva Estate a/s tilbyder ejendomsformidling med fokus på skove og naturejendomme samt større kombinerede skov- og landbrugsejendomme, herunder godser.

Du sikres et trygt og professionelt handelsforløb, hvor ejendommen sælges godt, og der følges op på tingene.

Et godt salg starter med, at der sættes den rigtige pris på ejendommen. I Silva Estate fokuseres alene på skov- og naturejendomme samt landbrug med særligt potentiale som jagt-, natur- eller fremtidig skovejendom, så vi ved hvad der sker i markedet.

Med mange års erfaring som formidler af fast ejendom og endnu flere som forvalter af skov, natur og jagtejendomme så ved Silva Estate hvad en given ejendom kan koste i markedet.

Et succesfuldt salg

Der er altid først og fremmest fokus på muligheder: produktion, jagt og herlighed – og hvad der skal til for at optimere de forskellige kvaliteter maksimalt.

Ejendommens udviklingsmuligheder vurderes – og måske optimeres salget ved en opsplitning af ejendommen, iværksættelse af salgsfremmende tiltag eller en anden kreativ handling, som sikrer et succesfuldt salg.

Salgsmetoden kan tilrettelægges efter forholdene og sælgers ønsker:

• Et traditionelt salg
• Et diskret salg
• Et salg ved tilbudsgivning

 

Gennemarbejdet og indbydende præsentationsmateriale

Silva Estate sørger for et gennemarbejdet præsentationsmateriale for ejendommen med en beskrivelse og illustrative billeder, der beskriver ejendommens særlige kvaliteter, karakteristika, herlighedsværdier og ikke mindst udviklingsmuligheder.

Den konkrete ejendom markedsføres målrettet mod potentielle købere, bl.a. over for potentielle købere i Silva Estates køberkartotek, via Facebook og i nyhedsbrev til de mange, som følger Silva Estate.

Herefter forestår Silva Estate naturligvis også det øvrige salgsarbejde – fremvisninger, forhandlinger med køber, udarbejdelse af købsaftale mv. – og sikrer i øvrigt, at handlen kommer hele vejen i mål.

Silva Estate formidler ejendomme i hele landet og samarbejder desuden med HD Forest omkring ejendomsformidling i Baltikum.

Scroll to Top