Sottrupvej Skov

Info om Sottrupvej Skov

Solgt 2022. Sottrupvej Skov på 8,2 ha er beliggende mellem Tinglev og Tønder.

Skoven domineres af nåleskov primært sitkagran suppleret med douglas og lærk og godt 25% udgøres af hugstmodent sitkagran med stor vedmasse.

Skoven er del af et langt større skov- og naturområde, hvilket understøtter gode jagtmuligheder på råvildt, dåvildt og kronvildt.

God kombination af investering, glæde ved skovdyrkning, jagt og aktivt fritidsliv

Grundareal

8,2 ha

Beliggenhed

Sottrupvej, Bylderup-Bov, Danmark

Sagsnummer

2022-0897

Nåleskov med kronvildt og dåvildt 

Sottrupvej Skov udgør 8,2 ha. skov, der er en del af et større skov- og naturområde nord for Bylderup Bov mellem Tønder og Tinglev.

Skoven domineres af nåleskov primært sitkagran suppleret med douglas og lærk. Løvskov udgør ca. 15% af skoven i form af eg og ældre poppeltræer mod nord.

Skoven har en varieret aldersklassefordeling:

Godt 25% udgøres af hugstmodent sitkagran med stor vedmasse.

Ca. 25% udgøres af bevoksninger, der kan tyndes med positivt resultat.

Ca. 50% udgøres af fine, tætte kulturer i god vækst.

Skoven er del af et langt større skov- og naturområde, hvilket understøtter gode jagtmuligheder.

Her træffes råvildt, dåvildt og kronvildt samt i øvrigt alm. skovvildt.

Skoven kan erhverves af selskab.

Scroll to Top

Download prospekt for Sottrupvej Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Sottrupvej Skov