Frederikshøj Skov

Info om Frederikshøj Skov

Solgt 2022. Frederikshøj Skov er beliggende i den smukke Grejsdalen lidt nord for Vejle.

Frederikshøj Skov udgør 18,5 ha velpassede skovbevoksninger i et særdeles flot og spektakulært terræn med gode vækstbetingelser.

Skoven domineres af gammel nåleskov med høj vedmasse og meget hugstmodent træ.

Ingen bygninger

Kontantpris
2.650.000 kr.
Grundareal

18,5 ha

Beliggenhed

Frederikshøjvej 24, Vejle, Danmark

Sagsnummer

2022-0896

Flot og varieret skov i kuperet terræn

Frederikshøj Skov er beliggende i den smukke Grejsdalen lidt nord for Vejle.

Dette område er landskendt for sin helt specielle topografi og flotte skove i tilknytning til Grejsådalen.

Frederikshøj Skov udgør 18,5 ha velpassede skovbevoksninger i et særdeles flot og spektakulært terræn med gode vækstbetingelser.

Skoven domineres af nåleskov med rødgran, sitka, douglas, grandis, lærk og skovfyr suppleret af bevoksning med bøg og ær.

Der er opsparet en stor vedmasse i skoven og en stor del af skovens bevoksninger er hugstmodne med rigtigt godt tømmer.

Aktuelt er der gode priser på råtræ.

Flotte rammer om spændende jagt.

Der er påbegyndt foryngelse af skoven for knap 20 år siden, så nye gode dækningsgivende kulturer er etableret – senest ca. 1,5 ha de seneste par år.

Det kuperede terræn giver gode muligheder for ansvarlig anstandsjagt efter råvildt samt udfordrende pürsch og anden jagt på skovens småvildt.

Der er en god struktur af skovspor og en særdeles god adgangsvej fra Frederikshøjvej med gode forhold for placering af råtræ og flis på læggepladsen ved hugst i skoven.

Skoven gennemløbes af et lille, kønt beskyttet vandløb, der løber ud  i Grejs Å.

Kulturareal ved Frederikshøjvej tilplantes af Sælger efter nærmere aftale.

Ejendommen er fredskov og kan erhverves af alle - også selskaber.

Scroll to Top

Download prospekt for Frederikshøj Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Frederikshøj Skov

Ejendommen er reserveret.