Københoved Skov

Info om Københoved Skov

Del af Københoved Skov udgør 8,6 ha. varieret og frodig skov.

Skoven er del af et større skovområde på knap 200 ha. beliggende mellem Vejen og Rødding.

I området er der hyppig forekomst af kronvildt og dåvildt.

Skoven udgøres af ca.78% løvskov og 22% nål.

Ingen bygninger

Grundareal

8,6 ha

Beliggenhed

Københovedvej 16, 6510 Rødding

Sagsnummer

2024-0916

Løvskov med god kronvildtjagt. 

Ejendommen udgør 8,6 ha. og er del af et større sammenhængende skovområde på knap 200 ha. mellem Rødding og Vejen.

Skoven er varieret med overvægt af løvskov i form af ældre bøg, eg, ahorn og birk.

Nåleskov udgør ca. 2 ha. og består fortrinsvis af sitkagran, thuja, nordmannsgran, douglas og lærk.

Skoven besøges meget ofte af hjortevildtet, der sætter sit præg.  Der er derfor særdeles gode jagtmuligheder på hjortevildt.

Kronvildtet er fast etableret i det samlede skovområde og der er ofte hjorte, der søler på Ejendommen.

Dåvildt forekommer stadigt oftere og der er særdeles gode muligheder for råvildtet i området.

Ret til opstilling af hochsitz tættere end 130 m. til skel kan sikres med varig aftale med ejer af nabomatrikel 219.

Skoven ligger ugeneret i et område, hvor der meget sjældent vil være forstyrrende skovgæster.

Skoven kan erhverves af alle, der må købe fast ejendom i Danmark herunder også selskaber

God kronvildtjagt mellem Rødding og Vejen - Københoved Skov. Kan købes af alle - også selskaber

Scroll to Top

Download prospekt for Københoved Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Københoved Skov

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.