Del af Hjartbro Skov

Info om Del af Hjartbro Skov

Solgt 2023. Del af Hjartbro Skov udgør 19,3 ha. beliggende ved Gels Å lidt vest for Bevtoft.

Denne del af Hjartbro Skov domineres af smuk egeskov – ca. 12 ha.

Der er skel til Gels Å over en strækning på ca. 175 meter. Her er gode fiskemuligheder.

Jagten i Hjartbro Skov er god navnlig efter råvildt og snepper – kronvildt ses på strejf.

Grundareal

19,3 ha

Beliggenhed

Hjartbro Byvej 32, Bevtoft, Danmark

Gammel egeskov, Gels Å og god jagt 

Skoven er beliggende i den vestlige del af det samlede skovkompleks på ca. 325 ha. der udgør hele Hjartbro Skov.

Denne del af Hjartbro Skov domineres af smuk egeskov – ca. 12 ha. der gerne må drives forstligt.

Der er fortsat et meget stort skovningspotentiale ved tynding af egeskoven på ca. 7 ha.

Der er plantet bøg, eg,  rødgran og pil til energiproduktion og navnlig dækning og foder til råvildtet.

Der er en velanlagt fodermark på 0,4 ha.

Der er skel til Gels Å over en strækning på ca. 175 meter. Her er gode fiskemuligheder.

Jagten i Hjartbro Skov er god navnlig efter råvildt og snepper – kronvildt ses på strejf.

Skoven kan erhverves af selskab.

Scroll to Top

Download prospekt for Del af Hjartbro Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Del af Hjartbro Skov