Karpelund Plantage

Info om Karpelund Plantage

Karpelund Plantage er en dejlig skovejendom på 30,2 ha beliggende mellem Vorbasse og Bække ca. 3 km sydøst for Vorbasse.

Stor variation med nåleskov, løvskov, et meget smukt søområde,  flere mindre vandhuller og enkelte lysåbne arealer samt lille bjælkehytte uden faciliteter.

God bestand af kron­vildt og efterhånden også dåvildt i området.  Endvidere god mulighed for ande- og sneppejagt.

Grundareal

30,2 ha

Beliggenhed

Skødebjergvej 12A, Vorbasse, Danmark

Sagsnummer

2022-0895

Varieret skov – smukt søområde 

Karpelund Plantage  er en særdeles spændende skov med stor variation i form af nåleskov, løvskov, et meget smukt søområde med mange små øer.

Her var  tidligere  karpedamme – heraf skovens navn.

Rundt om i skoven flere mindre vandhuller og enkelte lysåbne arealer.

I Karpelund får ejeren både store naturoplevelser, en rigtig god jagt og en dejlig produktiv skov.

På kanten af bredden til den store sø er opført en fin bjælkehytte, der kan anvendes under ophold i skoven.

I skoven findes tillige et halvtag til maskiner.  

Kronvildt, dåvildt, ænder og snepper

 

Jagten i Karpelund Plantage er god. Der findes en rigtig god bestand af kron­vildt og –  efterhånden ses dåvildt også ofte –  i de større omkringliggende plantager. Der  ses og nedlægges kronvildt i skoven.

Der er endvidere mulighed for jagt på alm. skov­vildt herunder råvildt, hare, ræv, ænder og snep­­­per.

Søerne og øerne giver mulighed for udvikling af  andejagten.

Aldersklassefordelingen er jævn med både unge kul­turer til mellemaldrende og ældre løv- og nåletræs bevoks­ninger. De fine kulturer med løvskov er vokset godt til og danner nu tæt skov til glæde for vildtet.

Skoven ligger i god afstand fra byen, så den er helt ugeneret af publikum i skoven.

Alt i alt er der tale om en spændende skov, hvor man som ejer har rig mulighed for at kombinere både skov­drift, jagt og naturoplevelser.

Ejendommen er selvstændig skovejendom og erhverves af alle - også selskaber.

Scroll to Top

Download prospekt for Karpelund Plantage

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Karpelund Plantage

Ejendommen er reserveret