St. Grundet Nord Skov

Info om St. Grundet Nord Skov

Solgt 2023. St. Grundet Nord Skov udgør i alt 64,4 ha og er beliggende i den kendte og smukke Grejsdal lige nord for Vejle

St. Grundet Nord Skov er en spektakulær skov, hvor 65% er løvskov.  Nåleskov udgør 25%.

Skoven har været drevet som PEFC certificeret skov siden 2009.

Der er betydelige vedmasser der kan realiseres i den kommende 10 års periode, når markeds- og vejrforhold muliggør dette.

I skoven findes et hyggeligt og idyllisk beliggende skovløberhus på 90 m2.

 

Grundareal

64,4 ha

Beliggenhed

Ny Hornstrupvej 10, Vejle, Danmark

Sagsnummer

2023-0911

Spektakulær skov i Grejsdalen. 

St. Grundet Nord er beliggende i den kendte og smukke Grejsdal lige nord for Vejle. Skoven udgør i alt 64,4 ha.

St. Grundet Nord Skov er en spektakulær skov med en stor andel af gamle bevoksninger med ganske høj opsparet vedmasse.

Omkring 65% af skovens areal udgøres af løvskov. Her dominerer bøg med næsten halvdelen af det samlede skovareal.

60% af bøgedriftsklassen er over 80 år.

Nåleskov udgør 25%. Her er det rødgran og sitkagran, der dominerer og 70% af arealerne er over 40 år.

Det flotte kuperede terræn giver mange slugter og små vandløb og fugtige lommer, der rummer stor naturværdi.

Skoven har været drevet som PEFC certificeret skov siden 2009. Det sikrer bæredygtig drift og giver adgang til mérpriser på de væsentligste råtræeffekter ved skovning.

I skoven findes et hyggeligt og idyllisk beliggende skovløberhus på 90 m2. Huset er udlejet. Energimærke G.

Flot og spektakulær skov i Grejsdalen ved Vejle. Kan købes af alle - også selskaber

Scroll to Top

Download prospekt for St. Grundet Nord Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om St. Grundet Nord Skov