Feldum Skov

Info om Feldum Skov

Solgt 2024. Feldum Skov udgør 5,8 ha. af en samlet større skov, der er beliggende ca. 5 km. nordøst for Haderslev.

Skoven er attraktiv og rig på vedmasse og særdeles frodig.

Skoven udgøres primært af gammel løvskov med navnlig eg, bøg og ær samt bevoksninger med yngre eg og sitkagran.

Skoven ligger tilbagetrukket , ugeneret af offentlige veje og i et område, hvor der vil være fred og ro.

Bestand af kronvildt i området.

 

Grundareal

5,8 ha

Beliggenhed

Feldumvej 39, Haderslev, Danmark

Sagsnummer

2024-0925

Lille skov – god vedmasse og kronvildt

Skoven udgør 5,8 ha af lidt større skovområde beliggende ca. 5 km. nordøst for Haderslev.

Skoven er meget attraktiv med en dominans af ældre løvskov. Skoven er rig på vedmasse.

Skoven er en varieret blandingsskov med god opvækst  og frodig urtevegetation, der indikerer en næringsrig jordbund der giver gode vækstbetingelser.

Skoven udgøres primært af ældre bøg, eg og ær suppleret af yngre eg samt sitkagran.

Særligt bemærkes de mange gamle, flotte egetræer.

Skoven ligger tilbagetrukket , ugeneret af offentlige veje og i et område, hvor der vil være fred og ro.

Bestand af kronvildt i området.

Der er gode tilkørselsforhold til skoven.

En fantastisk mulighed for at kombinere en investering i et lille overskueligt skovbrug med en spændende jagt samt fred og ro.

Fredskovspligt , kan erhverves af alle - herunder selskaber med erhvervsøjemed

Scroll to Top

Download prospekt for Feldum Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Feldum Skov

solgt 2024