Skovdrift

Grundareal
Grundareal - slider
1500
Beliggenhed
Interesser

Hesselbjerg Skov

Hesselbjerg Skov udgør 35,6 ha. og er beliggende mellem Give og Brande.

Ca. 70 % udgøres af nåleskov, hvoraf ca. 6 ha. er nobilis.

Velanlagte bevoksninger af eg, en lille sø samt fugtige skovenge bidrager til biodiversitet og er levesteder, hvor vildtet gerne vil være.

I skovkanten er opført en skovpavillon og lille værkstedsskur med overdækning.

Skoven tilbyder glimrende jagtmuligheder på hjortevildt.

Nyhed
Kontantpris:
5.100.000 kr.
Grundareal:
35,6 ha
Beliggenhed:
Hesselbjergvej 16B, Give, Danmark

Thelma

Thelma er en spændende op attraktiv skovejendom på 65,5 ha.  beliggende lidt syd for Vorbasse.

Skoven er  varieret med god nåleskov,  bevoksninger med eg og bøg samt mose, hede og søer.

Skoven er beliggende i område med hyppigt forekommende kronvildt og dåvildt og fiskemulighed i søerne.

Der er to huse smukt og velbeliggende ved  en af søerne samt stor og hyggelig jagthytte.

Thelma er en attraktiv skovejendom, der indeholder kombinationen af værdifuld træproduktion, store herligheds- og jagtværdier samt mulighed for indtægt ved udlejning

Nyhed
Kontantpris:
12.000.000 kr.
Grundareal:
65,5 ha
Beliggenhed:
Bækkevej 24, Vorbasse, Danmark

Pinsebakken Skov

Solgt 2024. Pinsebakken Skov udgør 8 ha. og  er beliggende 3 km. vest for Lindeballe og 6 km nord for Billund.

Skoven er varieret og den ligger højt (Pinsebakken).

Primært nåleskov med nordmannsgran, lærk, rødgran og birk.

Kronvildt, dåvildt og råvildt i området.

Solgt
Grundareal:
7,9 ha
Beliggenhed:
Pinsebakken 3, Give, Danmark

Glarbo Skov

Glarbo Skov udgør 9 ha. og  er beliggende i det attraktive skovområde syd for Julsø i Ry.

Skoven er varieret og smukt kuperet  – primært nåleskov med rødgran, douglas, grandis og nobilis samt bøg

Nobilis arealet er fortsat i drift som klippegrønt

Spændende jagt

Ingen bygninger.

Solgt
Grundareal:
8,95 ha
Beliggenhed:
Tønningsletvej 2a, 8680 Ry

Feldum Skov

Solgt 2024. Feldum Skov udgør 5,8 ha. af en samlet større skov, der er beliggende ca. 5 km. nordøst for Haderslev.

Skoven er attraktiv og rig på vedmasse og særdeles frodig.

Skoven udgøres primært af gammel løvskov med navnlig eg, bøg og ær samt bevoksninger med yngre eg og sitkagran.

 Skoven ligger tilbagetrukket , ugeneret af offentlige veje og i et område, hvor der vil være fred og ro.

Bestand af kronvildt i området.

Solgt
Grundareal:
5,8 ha
Beliggenhed:
Feldumvej 39, Haderslev, Danmark

Sandknatterne

Sandknatterne er en særdeles attraktiv skov- og naturejendom på i alt ca. 51,5 ha. beliggende ca. 8 km. sydvest for Brande.

Skoven ligger i et område, som i en årrække har været kendt for en stigende bestand af kronvildt og dåvildt.

Sandknatterne er en attraktiv biotop for hjortevildt, idet den gode skovdækning suppleres med fugtig hede under delvis tilgroning.

Skoven udgøres af ca. 30% løvskov, 55% nåleskov og ca. 15% vildtagre, hede, sø og mose.

Der er en god blanding af unge og mellemaldrende kulturer, som giver god dækning og et potentiale til gennemhugning til flis og udtyndingseffekter.

En lille skovhytte giver læ og ly under skovarbejde og vildtplejen og er godkendt som arbejdsskur til skovdrift på i alt 26 m2.

Endvidere findes et åbent maskinhus på 43 m2.

Solgt
Grundareal:
51,5 ha
Beliggenhed:
Skærlund Skolevej 11, Brande, Danmark

Sallinge Lunde

Sallinge Lunde er et vidunderligt naturareal beliggende 8 km. vest for Ringe og 17 km. syd for Odense.

Her findes en rig natur: Her er eng, overdrev, sø, mose, skov og krat samt agerjord i omdrift.

Den rene og dybe sø på 2,3 ha giver gode fiske- og jagtmuligheder.

Ejendommen er kuperet med flotte landskabsudsigter.

Glimrende jagt på ænder, gæs, fasan, råvildt og dåvildt på strejf.

Eng og overdrev udgør i alt ca. 6,8 ha. På engene ses et rigt fugleliv med fiskehejre, gæs, ænder og bekkasiner.

Kontantpris:
2.250.000 kr.
Grundareal:
16,9 ha
Beliggenhed:
Møllergyden, 5750 Ringe

Overgaard

Overgaard udgør i alt 103 ha., særdeles velbeliggende, velarronderet skov-, natur- og jagtejendom beliggende midt i Nordjyllands skønneste natur.

Flotte slugter med agerjord veksler med skov på de højere partier og 5 små søer. Præsentabel bolig og kontor.
Kronvildt, råvildt og dåvildt.  Ligeledes en god sneppejagt.

Kan omdannes til skovejendom uden bopælspligt.

Kontantpris:
16.500.000 kr.
Grundareal:
103 ha
Beliggenhed:
Tolnevej 310, Sindal, Danmark

Klovborg Lille Skov

Solgt 2024. Klovborg Lille Skov er 10,4 ha skovbevokset frijordsareal beliggende mellem Tørring og Nr. Snede, som del af større skov- og naturområde 2 km syd for Klovborg.

Der er tale om en god, varieret nåleskov med bevoksninger med høj vedmasse og veletablerede kulturer samt gode fugtige biotoper.

Der er en særdeles god jagt på kronvildt, dåvildt og råvildt, og området er kendt for store bestande.

Mængden af fald og fod samt sølepladser viser, at her kan der opleves meget både med og uden riffel.

Solgt
Kontantpris:
1.950.000 kr.
Grundareal:
10,4 ha
Beliggenhed:
Gl Skolevej 21B, Klovborg, Danmark

Boserup Poulsens Plantage

Vembvej 2b er beliggende lige vest for Holstebro. Ejendommen er et spændende frijordsareal på 7,9 ha.

Ejendommen tilbyder såvel jagtmuligheder på råvildt og snepper samt andet småvildt.

Særligt egnet til produktion af juletræer og klippegrønt, 

Maskinhus på 54 m2 – opført i 1993. 

Nyhed
Kontantpris:
1.050.000 kr.
Grundareal:
7,9 ha
Beliggenhed:
Vembvej 2B, Holstebro, Danmark

Sdr. Vium Skov

Solgt 2024. Sdr. Vium Skov er beliggende i Nørreådalen mellem Randers og Viborg, som del af et stort skovområde blandt andet forbundet til Bruns Skov, Fussingø Skovdistrikt.

Sdr. Vium Skov er en særdeles varieret skov med godt produktionspotentiale i et særdeles flot og spektakulært terræn.

Skoven udgøres af ca. 60% nåleskov, 10% nobilis til klip og 30% løvskov i et særdeles flot kuperet landskab.

Der er gode tilkørselsforhold og aktive driftsmuligheder.

Udover råvildtet, der trives i området ses dåvildt og kronvildt i skovområdet og er i gunstig udvikling.

Solgt
Grundareal:
22,9 ha
Beliggenhed:
Gl. Randersvej, Tjele

Velgårde Skov

Solgt 2024. Velgårde Skov er en særdeles interessant kombination af skov, natur, klippegrønt og agerjord, der kombinerer god økonomi med flot natur og spændende jagt.

Ejendommen er beliggende til søbredden af Stigsholm Sø mellem Nørre Snede og Brædstrup.

Velgårde Skovs varierede natur udgøres af knap 40% skov, knap 20% græs og vildtagre, godt 20% produktivt klippegrønt af nordmannsgran og nobilis samt 20% overdrev.

Velgårde Skov har søret til ca. 8 ha. af Stigsholm Sø.

Der er gode jagtmuligheder efter hjortevildt samt ænder, gæs, bekkasiner og snepper samt mulighed for fiskeri.

Solgt
Grundareal:
33,7 ha
Beliggenhed:
Velgårdevej 21B, 8766 Nørre Snede, Danmark
Scroll to Top