Solgte ejendomme

Grundareal
Grundareal - slider
1500
Beliggenhed
Interesser

Riis Plantage, Nordskoven – Solgt

Riis Plantage – Nordskoven på i alt ca. 28 ha er en attraktiv, veldrevet nåletræsplantage med god variation og et spændende terræn. Skoven er godt beliggende, velarronderet og del af et større skovområde. Der er gode muligheder for jagt på hjortevildt.

Solgt
Grundareal:
28 ha
Beliggenhed:
Riismarkvej 8, Give, Danmark

Ny Ølgård Plantage – Solgt

Ny Ølgaard Plantage ligger ved Hærvejen få kilometer fra Randbøl Hede, Frederikshåb, Liegaard og Slauggård Plantager. Skoven kan blive frit omsættelig, så den kan erhverves af alle.

Solgt
Grundareal:
20 ha
Beliggenhed:
Hærvejen 11, Randbøldal, Danmark

Nylars Plantage – Solgt

Nylars Plantage er beliggende 2 km øst for Rønne og er en velorganiseret plantage med god infrastruktur i form af grøfter og veje, et godt dyrkningsgrundlag, god vedmasse og en god jagt.

Solgt
Grundareal:
44,8 ha
Beliggenhed:
Blemmelyngvejen, Rønne, Danmark

Knudsker Plantage – Solgt

Knudsker Plantage på 90,5 ha ligger 2 km fra Rønne som nabo til Bornholms Golfklub. Knudsker Plantage er en velorganiseret plantage med god infrastruktur i form af grøfter og veje, et godt dyrkningsgrundlag og en god jagt.

Solgt
Grundareal:
90,5 ha
Beliggenhed:
Plantagevej, Rønne, Danmark

Klemensker Plantage – Solgt

Klemensker Plantage på 93,6 ha ligger centralt på øen midt i mellem de to store skovområder Almindingen og Rø Plantage. Skoven udgøres af knap 30% løvskov og 70% nåleskov.

Solgt
Grundareal:
93,6 ha
Beliggenhed:
Kongensmark, Rønne, Danmark

Allindemagle Skov – Solgt

Allindemagle Skov er i alt 166,5 ha og ligger på Midtsjælland ca. 6 km nord/vest for Ringsted. Med sin placering på skråningen ned mod Gyrstinge Sø er det en helt unik skovejendom i kort køreafstand fra København.

Solgt
Grundareal:
166,5 ha
Beliggenhed:
Øvej 12, Ringsted, Danmark

Fairy Bridge, Isle of Skye, Skotland – Solgt

Fairy Bridge er en ”lille” perle på 92 ha beliggende i det vestlige Skotland på den fantastiske ø Isle of Skye (brofast uden afgift). Naturoplevelser og jagtmulighed sammen med en langsigtet investeringshorisont.

Solgt
Grundareal:
92 ha
Beliggenhed:
The Fairy Bridge, Skye, East Kilbride, Isle of Skye, Storbritannien

Heden Skov – Solgt

Heden Skov er en attraktiv lille skovejendom, der er frit omsættelig uden landbrugs- og fredskovspligt. Skoven består af blandet løv- og nåleskov af varierende alder.

Solgt
Grundareal:
5,75 ha
Beliggenhed:
Gisselbækvej, Snedsted, Danmark

Mønsted Kalkværk Plantage – Solgt

Mønsted Kalkværk Plantage er en charmerende skov, der ligger lige nordvest for Mønsted ca. 14 km vest for Viborg dejligt beskyttet i den sydøstlige udkant af Daugbjerg Plantage i et kuperet og naturskønt morænelandskab.

Solgt
Grundareal:
21,6 ha
Beliggenhed:
Kalkværksvej 3b, Viborg, Danmark

Stovstrup Hede – Solgt

Stovstrup Hede er en dejlig lynghede på 18,15 ha beliggende ca. 2 km øst for Tarm og syd for Borris i et varieret område med plantager og landbrugsjord. Her finder man et unikt hedeareal med spredte holme af fyr, røn og birk – i det vestlig skel er der etableret et læhegn til gavn for vildtet.

Solgt
Grundareal:
18,2 ha
Beliggenhed:
Stovstrup Hedevej 7, Tarm, Danmark

Rutsker Plantage – Solgt

Rutsker Plantage på ca. 90 ha ligger på Nordbornholm mellem Klemmensker og Tejn. Skoven er en del af det kendte og fantastiske naturområde ”Rutsker Højlyng”.

Solgt
Grundareal:
90,5 ha
Beliggenhed:
Krashavevej, Klemensker, Danmark

Skovparcel i Jerlev Skov – solgt

Spændende skovparcel i Jerlev Skov sælges i udbud. Skoven er 3.9 ha og en del af Jerlev Skov, der ligger ca. 7 km sydvest for Vejle. Skoven domineres af nobilis suppleret med selvsåede bevoksninger af hjemmehørende løvtræarter – bøg, birk, eg, ask m.fl.

Grundareal:
3,9 ha
Beliggenhed:
Jerlev, Danmark
Scroll to Top