Solgte ejendomme

Grundareal
Grundareal - slider
1500
Beliggenhed
Interesser

Naturarealet ved Kæret – Solgt

Naturarealet ved Kæret er en naturejendom på i alt 15,6 ha. Ejendommen består af arealer med strandeng, tagrør, klithede og strand. Ejendommen ligger helt ud til Kattegats kyst.

Solgt
Grundareal:
15,6 ha
Beliggenhed:
Lerbækvej 29A, Frederikshavn, Danmark

Naturarealet ved Tinesvej – Solgt

Naturarealet ved Tinesvej er en naturejendom på i alt 16,6 ha. Ejendommen består af klithede og strand. Mod øst grænser ejendommen op til Kattegats kyst. På arealet findes et par mindre vådområder og vandløb. Der er gode muligheder for jagt.

Solgt
Grundareal:
16,6 ha
Beliggenhed:
Tinesvej 60, Skagen, Danmark

Store Hestlund – Solgt

Store Hestlund er en samlet, fredskovspligtig ejendom på i alt 79,2 ha beliggende knap 5 km nordvest for Give. Store Hestlund udgør en unik ejendom med sin kombination af liebhaverbolig, velarronderet skov, store naturværdier samt mulighed for liberalt erhverv.

Solgt
Grundareal:
79,2 ha
Beliggenhed:
Hestlundvej 21, Give, Danmark

Bjerres Plantage – Solgt

Bjerres Plantage er beliggende mellem Løgumkloster og Tinglev, ca. 5 km nord for Bylderup-Bov. Plantagen er en velarronderet skov- og jagtejendom bestående af to selvstændige ejendomme på i alt 28,4 ha.

Grundareal:
28,4 ha
Beliggenhed:
Hyndingholmvej 17, Bylderup-Bov, Danmark

Simons Bakker – Solgt

Skovejendommen Simons Bakker er beliggende lidt øst for Ulfborg. Skoven er varieret – med en alsidig træartssammensætning samt åbne hedearealer og vildtagre.

Solgt
Grundareal:
23 ha
Beliggenhed:
Pindborgvej 15A, Ulfborg, Danmark

Nygård – Solgt

Nygård er en natur- og skovejendom på ca. 50,7 ha med en naturskøn beliggenhed ned til Karup Å – ca. 3 km nordøst for Haderup. Ejendommen er varieret med skov, mark- og engarealer.

Solgt
Grundareal:
50,7 ha
Beliggenhed:
Koldkurvej 13, Viborg, Karup J, Danmark

Kirkehusvej Skov – Solgt

Kirkehusvej Skov er en skovejendom på 20,1 ha beliggende ved Filskov i Billund Kommune. Der er tale om en velanlagt skovrejsningsejendom på ca. 6 år.

Solgt
Grundareal:
20,1 ha
Beliggenhed:
Kirkehusvej 52, Grindsted, Danmark

Ålbæk Plantage – Solgt

Ålbæk Plantage er beliggende i et naturskønt område ca. 3 km nordøst for Thyregod og med kun 500 m til Kulsø. Plantagen udgør en selvstænding skovejendom på i alt 28,0 ha og grænser mod syd op til Odderbæk.

Solgt
Grundareal:
28 ha
Beliggenhed:
Ålbækvej 15, Give, Danmark

Stubberkloster – Solgt

Stubberkloster er en samlet, fredskovspligtig skovejendom på i alt 477 ha samt ca. 70 ha søret til Stubbergård Sø beliggende i Sevel i det nordvestlige Jylland mellem Holstebro og Skive.

Solgt
Grundareal:
477 ha
Beliggenhed:
Præstevej 4, Vinderup, Danmark

Forstgården – Solgt

”Forstgården” er en landbrugspligtig jagt- og naturejendom på i alt 13,6 ha beliggende i et smukt kuperet terræn ca. 3 km nordøst fra Thorsø mellem Hammel og Bjerringbro. Samlet set er der tale om en spændende og velarronderet ejendom med en alsidig jagt, store naturværdier samt nydelig og velholdt bolig med nyere attraktive udbygninger.

Solgt
Grundareal:
13,6 ha
Beliggenhed:
Mondrupvej 5, Thorsø, Danmark

Flesborg Plantage – Solgt

Flesborg Plantage beliggende 3 km vest for Løgumkloster under Nørre Løgum Sogns Menighedsråd er solgt ved tilbudsgivning. Flesborg Plantage er en velarronderet skov- og jagtejendom på ca. 39,7 ha beliggende i et naturskønt område nord for Brede Å og ådalen, der er genskabt med slynget åløb, våde enge og mindre søer.

Solgt
Grundareal:
39,7 ha
Beliggenhed:
Søgårdsvej, Løgumkloster, Danmark

Baggesskov – Solgt

Baggesskov er en bebygget ejendom på i alt 23,5 ha beliggende ca. 4 km vest for Sønder Omme i fredelige og rolige omgivelser og med skel i syd direkte til Sdr. Omme Plantage.

Solgt
Grundareal:
23,5 ha
Beliggenhed:
Baggesgårdvej 25, Sønder-Omme, Danmark
Scroll to Top