Sitemap
Navn på ejendom:

Dalsgaard Plantage

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2020-0858

Kontantpris:

3.300.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

37,3 ha

Grundareal:

Postnummer:

7800 Skive

Postnummer:

Intro:

Dalsgaard Plantage på i alt 37,3 hektar ligger få kilometer sydøst for Skive.

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Plantagen er nabo til Skive, Svansø og Fly Plantager, Fly Mose og beliggende vest for de militære øvelsesarealer ved Tastum Plantage.

Skovens variation
Dalsgaard Plantage er en alsidig ejendom, der rummer såvel rige naturelementer som god, produktiv skov.

De åbne arealer udgøres af hede, et par små søer/mose og veletablerede vildtagre.

Den varierede skov udgøres af gode, regulære bevoksninger i god vækst.

Nåleskov udgøres især af rødgran, sitkagran, lærk skovfyr og bjergfyr suppleret af grandis, douglasgran og ædelgran.

Løvskov udgøres først og fremmest af eg og i mindre omfang bøg.

Det er overvejende yngre og mellemaldrende bevoksninger, der fortsat giver god dækning. I den nordlige del er 3 hektar afdriftsmoden rødgran.

Jagt
Sø, skov og hede samt de velanlagte vildtagrene giver gode muligheder for vildtet.

Området er kendt for god bestand af dåvildt og råvildt. Dåvildt ses hyppigt på ejendommen.

Endvidere er det et forrygende terræn for sneppefald.

Mulighed for skur
Der er ingen bygninger, men plantagens størrelse giver iht. Skovloven ret til opførelse af et arbejdsskur på 10 m2.


Ejendommen er fredskovspligtig og kan erhverves af alle der må købe fast ejendom i Danmark, herunder selskaber.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker