Sitemap
Navn på ejendom:

Sandknatterne

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2020-0854

Kontantpris:

5.250.000 kr.

Kontantpris:

Grundareal:

51,5 ha

Grundareal:

Postnummer:

7330 Brande

Postnummer:

Intro:

Sandknatterne er en særdeles attraktiv skov- og naturejendom på ca. 51,5 hektar beliggende ca. 8 km. sydvest for Brande og 14 km. nordøst for Sønder Omme.

Fra vildtkamera på ejendommen
Fra vildtkamera på ejendommen
Fra vildtkamera på ejendommen
Fra vildtkamera på ejendommen

 

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Sandknatterne er oprettet som en selvstændig skovejendom for ca. 25 år siden. Skoven er en kombination af eksisterende skov og hede, samt ny tilplantning af landbrugsjord. I dag fremstår ejendommen som en varieret og meget velarronderet skovejendom.

Jagt
Skoven ligger i et område, som i en årrække har været kendt for en stigende bestand af kronvildt og nu er den tilmed suppleret med bestand af dåvildt.

Variation i skoven
Skoven udgøres af ca. 30% løvskov, 55% nåleskov og ca. 15% vildtagre, hede, sø og mose.

Nåleskoven er varieret og udgøres af bjergfyr, lærk, skovfyr, nordmannsgran, nobilis, douglasgran, omorika og cypres.

Ca. 8 hektar skov med bjergfyr og birk er registreret som hede uanset, at det var tæt skov allerede i 1990.
16 hektar er registreret som beskyttet natur, og det udgør samtidig et kerneområde for hjortevildtet.

Hytte og maskinhus

En lille skovhytte giver læ og ly under skov arbejde og vildtplejen. Hytten er godkendt som arbejdsskur til skovdrift på i alt 26 m2. Der er ligeledes et lovliggjort åbent maskinhus på 43 m2.

Sandknatterne er en virkelig dejlig ejendom, hvor glæden ved natur, jagt og skovbrug kan gå op i en højere enhed.

Som altid kan ejendommen købes af alle, der må købe fast ejendom i Danmark – også selskaber.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Fra vildtkamera på ejendommen
Fra vildtkamera på ejendommen
Fra vildtkamera på ejendommen
Fra vildtkamera på ejendommen

 

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker