Velgårde Skov

Info om Velgårde Skov

Solgt 2024. Velgårde Skov er en særdeles interessant kombination af skov, natur, klippegrønt og agerjord, der kombinerer god økonomi med flot natur og spændende jagt.

Ejendommen er beliggende til søbredden af Stigsholm Sø mellem Nørre Snede og Brædstrup.

Velgårde Skovs varierede natur udgøres af knap 40% skov, knap 20% græs og vildtagre, godt 20% produktivt klippegrønt af nordmannsgran og nobilis samt 20% overdrev.

Velgårde Skov har søret til ca. 8 ha. af Stigsholm Sø.

Der er gode jagtmuligheder efter hjortevildt samt ænder, gæs, bekkasiner og snepper samt mulighed for fiskeri.

Grundareal

33,7 ha

Beliggenhed

Velgårdevej 21B, 8766 Nørre Snede, Danmark

Sagsnummer

2024-0918

Smuk  skov og natur med faste indtægter

Velgårde Skov på 33,7 ha. + tilgroning og søret er en særdeles interessant kombination af skov, natur, klippegrønt og agerjord, hvor indtægter fra klippegrønt og landbrugsstøtte kombineres med gode jagtmuligheder.

Ejendommen er beliggende til søbredden af Stigsholm Sø mellem Nørre Snede og Brædstrup.

Velgårde Skovs varierede natur udgøres af knap 40% skov, knap 20% græs og vildtagre, godt 20% produktivt klippegrønt af nordmannsgran og nobilis samt 20% overdrev beliggende i tilknytning til Stigsholm Sø.

Velgårde Skov har søret til ca. 8 ha. af Stigsholm Sø.

Der er gode jagtmuligheder efter hjortevildt samt ænder, gæs, bekkasiner og snepper samt mulighed for fiskeri.

Arealerne med klippegrønt bidrager til gode indtægter, der suppleres af landbrugstilskud på 5 ha.

Der er gode udviklingsmuligheder for tilskud til skovrejsning fra Klimaskovfonden.

Ejendommen er en bygningsløs landbrugsejendom og kan købes efter Landbrugslovens erhvervelsesregler.

Scroll to Top

Download prospekt for Velgårde Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Velgårde Skov