Ugelris Skov – Solgt

Info om Ugelris Skov – Solgt

Ugelris Skov er en frijordsejendom på ca. 9,5 hektar beliggende ca. 14 nord for Viborg.

Skoven er særdeles velarronderet og ligger godt tilbagetrukket fra Ugelrisvej med ca. 170 meter ud til vejen.

Ugelris Skov omsluttes mod vest af anden skov og mod nord, syd og øst af dyrkede marker. Skoven ligger som en del af det meget smukke landskab langs Simmested Å lidt syd øst for C.E. Flensborg Plantage.

I dette mosaiklandskab, hvor de dyrkede marker veksler med småskove, større plantager, læhegn og krat, er der et godt grundlag for hjortevildtet og der fast bestand af dåvildt og råvildt og tilmed en god sneppejagt.

Grundareal

9,5 ha

Beliggenhed

Ugelrisvej 28B, 8832 Skals, Danmark

Scroll to Top

Download prospekt for Ugelris Skov – Solgt

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Ugelris Skov – Solgt