Tolvshave Skov

Info om Tolvshave Skov

Solgt . Tolvshave er en velpasset og frodig løvskov på 38,6 ha. beliggende ca. 15 km. syd for Odense.

Skoven er domineret af flotte bevoksninger af bøg og ær med god vedmasse og høj tilvækst.

Skovens bolig er velbeliggende og udgør en attraktiv beboelse.

Stærk bestand af dåvildt giver særdeles gode jagtmuligheder.

Søer og enge bidrager til biodiversitet og en stor herlighed.

Grundareal

38,6 ha

Beliggenhed

Søndre Højrupvejen 96, Ringe, Danmark

Sagsnummer

2022-0882

Velpasset og frodig løvskov

Tolvshave Skov var frem til 2005 en del af det fynske gods Ravnholt, der ligger få kilometer fra ejendommen.

Den lange og kompetente skovdyrkning er fortsat ved den nuværende ejers skovfoged og Tolvshave fremstår derfor som en virkelig god og velpasset skov.

Skoven domineres af løvskov suppleret af enkelte mindre bevoksninger med gran og thuja.

Løvskoven udgøres primært af ældre bøg over 100 år samt store bevoksninger af mellemaldrende ær.

Der er investeret betydeligt i anlæg af gode skovveje – det betyder, at man kan færdes i personbil i skoven året rundt.

Skovens grøftesystem er veludbygget og i god stand.

Spændende og varieret jagt 

Jagtmulighederne i Tolvshave er alsidige.

Først og fremmest nævnes jagt på dåvildt, da skoven ligger i et område med store bestande.

Nærheden til Ravnholt og det afvekslende landskab med marker, hegn og skove giver ideelle betingelser for råvildt og dåvildt og dåvildtet ses næsten altid i skoven og hvert år ses stærke hjorte.

Ligeledes trives råvildtet  godt i skoven.

Nuværende lejer har udsat og passet fasaner, og det kan sammen med jagt på ænder give ekstra jagtmuligheder og stor fornøjelse at opleve i skoven.

Aktiv pleje af  vildagrene er med til at give den gode jagt og oplevelser af vildtet.

Der er mange velplacerede hochsitz’er og jagten er fri til købers eget brug eller til udlejning, der kan bidrage med god indtjening.

Lækker og velfungerende bolig

Huset i Tolvshave er opført i 2005 i gode materialer og muret i sten.

Fremstår smukt vandskuret med sort tegltag – velholdt ude som inde.

Det er velindrettet med køkkenalrum, bryggers, toilet/bad og stor stue i underetagen – samt tre soveværelser, repos og toilet/bad på 1. sal. Energimærke C. 

Huset er velbeliggende centralt i skoven med en flot tilkørsel og skønne omgivelser med plæner, buske, sø og en lille skovlund ved huset.

Aktuelt er huset udlejet iht. lejelovens vilkår til god lejer.

En skov med gode driftsmuligheder

De store arealer med mellemaldrende ær og gammel bøg kan med fordel tyndes hhv. forynges og give et godt cashflow i de kommende år. Underplantning med felter af cypres i ærbevoksninger samt skabelse at tætte bøgeforyngelser vil styrke jagten samtidig med, at der skabes en endnu bedre skov til fremtiden.

Ejendommen er fredskov og kan erhverves af alle - også selskaber. Boligen ligger på selvstændig noteringsejendom. Derfor kan ejerskabet deles på flere juridiske personer: f.eks. bolig ejes privat og skoven ejes i et selskab.

Scroll to Top

Download prospekt for Tolvshave Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Tolvshave Skov