Stavnkærgaard

Info om Stavnkærgaard

Stavnkærgaard er beliggende ca. 8 km. fra Billund i udkanten af den skønne Lindeballe Skov med udsyn til skov og mark med flotte skovbryn i et smukt kuperet og varieret landskab med rigt dyreliv og muligheder for jagt og gode friluftsoplevelser.

Ca.  2 ha. agerjord, 1 ha. eng og overdrev samt 4,5 ha. skov. Så der er plads til hobby dyrehold, heste samt gode jagtmuligheder. Bl.a. kronvildt og dåvildt.

Stuehuset udgør 220 m2 – er velindrettet med mange gode værelser og rum i stueplan og på 1. sal samt store, gode driftsbygninger til mange anvendelser.

Dejlig landbohave med buske og træer, fine højbede, lille frugthave og masser af muligheder for etablering af urtehave til selvforsyning. Gårdspladsen med en naturlig kilde, som kan udvikles til spændende og smukt gårdmiljø med læ og lys.

Grundareal

8,7 ha

Beliggenhed

Stavnkærvej 1, Gadbjerg, Danmark

Sagsnummer

2021-0874

Stavnkærgaard

Stavnkærgaard er beliggende ca. 8 km. fra Billund i udkanten af den skønne Lindeballe Skov med udsyn til skov og mark med flotte skovbryn.

Ejendommen er del af et smukt kuperet og varieret landskab med rigt dyreliv og muligheder for jagt på bl.a. kronvildt og dåvildt og gode friluftsoplevelser.

Der er knap 2 ha. agerjord, 1,3 ha. eng og overdrev samt 4,5 ha. skov. Så der er plads til hobby dyrehold, heste samt gode jagtmuligheder.

Dejlig landbohave med buske og træer, fine højbede, lille frugthave og masser af muligheder for etablering af urtehave til selvforsyning. Gårdspladsen med en naturlig kilde, som kan udvikles til spændende og smukt gårdmiljø med læ og lys.

Den udbudte ejendom er under udstykning og arealet udgør 8,7 ha. med mulighed for at medkøbe yderligere 3,9 ha. skov efter nærmere aftale.

Bygningerne – plads til udfoldelse og virksomhed

Stuehuset udgør 220 m2  – er velindrettet med mange gode værelser og rum i stueplan og på 1. sal. Energimærke F.

Huset er et ældre hus, men med et godt potentiale til at blive gode rammer for familien, der har behov for god plads omkring sig.

Stavnkær tilbyder rigtig god plads (iht. BBR 1.276 m2) til mange aktiviteter i de gode driftsbygninger.

Særligt de to store haller på 325 m2 hhv. 500 m2 giver sammen med stort værksted og den store gildestue med plads til 80 mennesker virkeligt gode forudsætninger, som lokaler for diverse håndværk, lager, værksted, savværk, dyrehold, kreative aktiviteter, leg og motionsområder.

Mulighederne: masser af plads – jagt og natur

I Lindeballe Skov trives råvildt og en stor bestand af dåvildt, der ofte ses langs marker i skovbrynene. Kronvildt er ligeledes på fremmarch i området og det kan ses med kronvildtskrælning i skoven.

Lindeballe Skov og området i sin helhed er smukt og giver mulighed for mange friluftsoplevelser året rundt og med Stavnkærs placering ved markerne kan årets gang i naturen følges på nærmeste hold.

Stavnkærgaard er en attraktiv mulighed for den familie, som har behov for masser af plads ude og inde og har lyst at bygge videre på de hyggelige rammer, som ejendommen tilbyder.

De gode og meget rummelige udebygninger giver en række muligheder til pladskrævende aktivitet. Savværk, diverse håndværk, mindre produktionsvirksomhed eller kreative aktiviteter.

På marker mulighed for plantning af  skov, selvforsyning eller dyrehold. Eng og overdrev tilbyder rig natur, jagt og mulighed for afgræsning.

Ejendommen er landbrugspligtig. Kan erhverves af alle som vil tage bopæl på ejendommen samt øvrige, der på anden måde opfylder erhvervelsesbestemmelserne i landbrugsloven.

Scroll to Top

Download prospekt for Stavnkærgaard

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Stavnkærgaard