St. Myregård Skov

Info om St. Myregård Skov

Solgt 2023. St. Myregård Skov udgør 7 ha. spændende skov beliggende ca. 4 km. nordøst for Åkirkeby.

Skoven er  del af et fantastisk skovområde med areal på i alt ca. 6.000 ha.

Unikke jagtmuligheder på navnlig råvildt og dåvildt, der er i stor vækst på Øen.

Skoven domineres af en fascinerende gammel, lysåben blandingsskov med gran, skovfyr, birk, bævreasp, eg og bøg.

En skov med stor biodiversitet. Skoven er landbrugspligtig.

Grundareal

7 ha

Beliggenhed

Højlyngsvejen 2, 3720 Aakirkeby, Danmark

Sagsnummer

2023-0901

Lille skov i en stor skov 

St. Myregård Skov er del af et fantastisk skovområde på i alt ca. 6.000 ha. der udgøres af Almindingen, Aaker, Pedersker, Poulsker og Bodilsker Plantager og strækker sig videre ud i Paradisbakkerne mod øst.

Gode jagtmuligheder på navnlig råvildt og dåvildt, der er i stor vækst på Øen. Der forventes snart generel jagttid på dåvildt.

Skoven domineres af en fascinerende gammel, lysåben blandingsskov med gran, skovfyr, birk, bævreasp, eg og bøg.  Her er et rigt insekt-, fugle- og svampeliv – en skov med stor biodiversitet.

Et ca. 1,4 ha. stort afdriftsareal kan disponeres til vildtager, nye skovbevoksninger eller lysåben natur, der evt. hegnes og græsses til fremme af biodiversitet.

Skoven er en lille jagtperle med en spændende skovnatur til en overkommelig pris.

Skoven  er landbrugspligtig. Køber skal opfylde Landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser.

Landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser - download prospekt og læs om mulighederne

Scroll to Top

Download prospekt for St. Myregård Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om St. Myregård Skov