Sdr. Vium Skov

Info om Sdr. Vium Skov

Solgt 2024. Sdr. Vium Skov er beliggende i Nørreådalen mellem Randers og Viborg, som del af et stort skovområde blandt andet forbundet til Bruns Skov, Fussingø Skovdistrikt.

Sdr. Vium Skov er en særdeles varieret skov med godt produktionspotentiale i et særdeles flot og spektakulært terræn.

Skoven udgøres af ca. 60% nåleskov, 10% nobilis til klip og 30% løvskov i et særdeles flot kuperet landskab.

Der er gode tilkørselsforhold og aktive driftsmuligheder.

Udover råvildtet, der trives i området ses dåvildt og kronvildt i skovområdet og er i gunstig udvikling.

Skoven er uden bygninger, men et arbejdsskur kan opføres efter reglerne i Skovloven.

Grundareal

22,9 ha

Beliggenhed

Gl. Randersvej, Tjele

Sagsnummer

2024-0919

Flot skov i Nørreådalen

Sdr. Vium Skov er beliggende i Nørreådalen mellem Randers og Viborg og er beliggende som del af et stort skovområde bla. med skel til Bruns Skov, Fussingø.

Skovejendommen udgør 22,9 ha.

Sdr. Vium Skov er en særdeles varieret skov med godt produktionspotentiale i et særdeles flot og spektakulært terræn.

Skoven udgøres af ca. 60% nåleskov, 10% nobilis til klip og 30% løvskov.

Der er gode tilkørselsforhold og aktive driftsmuligheder, med bla. høst af klippegrønt.

Skovens beliggenhed og topografi giver grundlag for god og varieret jagt i et særdeles flot landskab.

Udover råvildtet, der trives i området ses dåvildt og kronvildt i skovområdet og er i gunstig udvikling.

Skoven er uden bygninger, men et arbejdsskur kan opføres efter reglerne i Skovloven.

Fredskovspligtig, kan erhverves af alle - herunder selskaber

Scroll to Top

Download prospekt for Sdr. Vium Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Sdr. Vium Skov