Sandknatterne

Info om Sandknatterne

Sandknatterne er en særdeles attraktiv skov- og naturejendom på i alt ca. 51,5 ha. beliggende ca. 8 km. sydvest for Brande.

Skoven ligger i et område, som i en årrække har været kendt for en stigende bestand af kronvildt og dåvildt.

Sandknatterne er en attraktiv biotop for hjortevildt, idet den gode skovdækning suppleres med fugtig hede under delvis tilgroning.

Skoven udgøres af ca. 30% løvskov, 55% nåleskov og ca. 15% vildtagre, hede, sø og mose.

Der er en god blanding af unge og mellemaldrende kulturer, som giver god dækning og et potentiale til gennemhugning til flis og udtyndingseffekter.

En lille skovhytte giver læ og ly under skovarbejde og er godkendt som arbejdsskur til skovdrift på i alt 26 m2.

Endvidere findes et åbent maskinhus på 43 m2.

Grundareal

51,5 ha

Beliggenhed

Skærlund Skolevej 11, Brande, Danmark

Sagsnummer

2024-0924

Skov- og natur – kromvildt og dåvildt

Sandknatterne er en særdeles attraktiv skov- og naturejendom på i alt ca. 51,5 ha. beliggende ca. 8 km. sydvest for Brande.

Skoven ligger i et område kendt for en stigende bestand af kronvildt og dåvildt.

Sandknatterne er en god biotop for hjortevildt, idet den gode skovdækning suppleres med fugtig hede under delvis tilgroning.

Skoven udgøres af ca. 30% løvskov, 55% nåleskov og ca. 15% vildtagre, hede, sø og mose.

Der er en god blanding af unge og mellemaldrende kulturer, som giver god dækning og et potentiale til gennemhugning til flis og udtyndingseffekter.

En lille skovhytte på i alt 26 m2giver læ og ly under skovarbejde og er godkendt som arbejdsskur til skovdrift 

Endvidere forekommer  et åbent maskinhus på 43 m2.

Fredskovspligtig, kan erhverves af alle - herunder selskaber

Scroll to Top

Download prospekt for Sandknatterne

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Sandknatterne

Ejendommen er solgt.