Røjle Skov – Solgt

Info om Røjle Skov – Solgt

Røjle Skov udgør ca. 64 hektar beliggende ved Nørre Søby ca. 10 km syd for Odense og med kun ca. 4 km til motorvejen mellem Odense og Svendborg.

Skoven har været velpasset i en trægeneration.

Grundet en nænsom hugst og meget fokuseret skovpleje har Røjle Skov i dag en høj vedmasse og et flot forstligt udtryk ”langt over gennemsnittet” i alle aldersklasser.

Skoven er varieret med hoved­vægt på bevoksninger med løvtræ, primært bøg, eg, og ær, der samlet set udgør ca. 84 % af skovens areal. 

Nåletræ i form af sitkagran, rødgran, lærk, cypres og douglas­gran bidrager til variation og produktionsværdi.

Altdominerende er dog, de meget store arealer med meget flot og klassisk velpasset bøgeskov.

Grundareal

63,8 ha

Beliggenhed

Røjlevej 32, 5792 Årslev, Danmark

Scroll to Top

Download prospekt for Røjle Skov – Solgt

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Røjle Skov – Solgt