Lyngå Skov

Info om Lyngå Skov

Solgt 2022. Lyngå Skov på 52 ha. er beliggende ca. 2 km. vest for Hadsten og godt 20 km. nord for Århus.

Lyngå Skov er oprindeligt en Frijsenborg Skov og har været dyrket kompetent i generationer og er i dag en attraktiv, smukt kuperet skov med stor opsparet vedmasse i bøg, rødgran, ædelgran og i særdeleshed eg.

Meget store og flotte egebevoksninger  vidner om 100 års kompetent skovdyrkning og repræsenterer stor værdi.

Grundareal

52,1 ha

Beliggenhed

Hammelvej 39, 8370 Hadsten, Danmark

Sagsnummer

2022-0885

Flot skov med værdifuld vedmasse

Lyngå Skov har tilhørt Frijsenborg Gods og er gennem generationer blevet dyrket med forstlig ekspertise og omhu.

70% udgøres af løvskov navnlig bøg og eg. 30% udgøres af nåleskov navnlig rødgran, sitka og alm. ædelgran.

I dag er der en stor opsparet vedmasse og 20% af skovens areal udgøres af bøg og navnlig eg ældre end 100 år.

Ligeledes udgør knap 20% nåleskov ældre end 40 år – navnlig rødgran og alm. ædelgran.

De flotte egebevoksninger vidner om 100 års kompetent og kontinuerlig skovdyrkning og repræsenterer en stor værdi nu og fremover.

Der kan skoves betydelige mængder træ, der i det aktuelle træmarked er meget værdifuldt.

 

Spændende og kuperet jagt terræn

Lyngå Skov er en attraktiv og alsidig skov med et flot kuperet terræn.

Det giver  udfordrende og flotte rammer om en spændende jagt – navnlig pürsch- og anstandsjagt efter hjortevildt og ræv.

Lyngå Skov ligger syd for skovområderne: Volstrup, Svejstrup, Lyngå Plantage, Faurskov Holt og Sølund, og har Frijsenborg skovene beliggende vest og syd for skoven. Uden for skoven  er primært agerland, så Lyngå Skov har stor betydning for hjortevildtet som trædesten i området.

De store arealer, der med fordel kan forynges i de næste år, vil i den grad understøtte udvikling af en endnu bedre jagtejendom i årtier frem.

Nye kulturer giver masser af mad til hjortevildtet, og efter få år tilbyder de dækning efterhånden som de yngre arealer tyndes forskriftsmæssigt.

Skovens størrelse giver mulighed for tilladelse til en lille arbejdshytte på 10m2. eller maskinhus med velfærdsfaciliteter.

Ejendommen er fredskov og kan erhverves af alle - også selskaber. Mulighed for tilladelse til arbejdshytte 10 m2. eller maskinhus med velfærdsfaciliteter.

Scroll to Top

Download prospekt for Lyngå Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Lyngå Skov