Lyngå Plantage

Info om Lyngå Plantage

Solgt 2022. Skovejendommen Lyngå Plantage udgør i alt 22 ha. og er beliggende ca. 1,5 km  nord for Lyngå og godt 20 km. nord for Århus.

Lyngå Plantage er oprindeligt en Frijsenborg Skov og har været dyrket kompetent i generationer og er i dag en attraktiv skov med stor opsparet vedmasse i lærk, ædelgran, grandis og bøg.

Flotte yngre egebevoksninger er med til at understøtte den gode jagt og langsigtet værdifuld produktion og biodiversitet.

Skoven er smukt kuperet og nem at komme til året rundt.

Ingen bygninger, men størrelsen giver mulighed for en arbejdshytte på 10 m2 iht. Skovloven.

Grundareal

22 ha

Beliggenhed

Lyngåvej 41, 8370 Hadsten, Danmark

Sagsnummer

2022-0884

Flot skov med stor vedmasse

 

Lyngå Plantage har tilhørt Frijsenborg Gods og er gennem generationer blevet dyrket med forstlig ekspertise og omhu.

I dag er der en stor opsparet vedmasse i lærk, ædelgran, grandis, rødgran og bøg.

ca. 60% af arealet udgøres af løvskov med 2,5 ha. ældre bøg og ca. 11,5 ha. egeskov.

Knap 40% udgøres af nåleskov, hvoraf en meget stor andel er hugstmodent nu.

Der kan skoves store mængder træ, der i det aktuelle træmarked er meget værdifuldt.

Bevoksningerne med ædelgran og lærk kan forynges enten med kombination af selvforyngelse og plantning under overstandere – eller ved klassisk afdrift.

Nye kulturer vil styrke den jagtlige benyttelse i årtier frem.

Spændende og kuperet jagt terræn

 

Lyngå Plantage er en charmerende og alsidig skov med et flot kuperet terræn.

Det giver  udfordrende og flotte rammer om en spændende jagt – navnlig pürsch- og anstandsjagt efter hjortevildt og ræv.

Lyngå Plantage ligger midt i mellem de mange større skovområder: Volstrup, Svejstrup og Lyngå Skove samt Faurskov Holt og Sølund, og fungerer således for hjortevildtet som trædesten her i mellem.

De store arealer, der med fordel kan forynges i de næste år, vil i den grad understøtte udvikling af en endnu bedre jagtejendom i årtier frem.

Nye kulturer giver masser af mad til hjortevildtet, og efter få år tilbyder de dækning efter hånden som de yngre arealer med lærk og eg tyndes forskriftsmæssigt.

Skovens størrelse giver mulighed for tilladelse til en lille arbejdshytte på 10m2.

Ejendommen er fredskov og kan erhverves af alle - også selskaber. Mulighed for tilladelse til arbejdshytte 10 m2.

Scroll to Top

Download prospekt for Lyngå Plantage

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Lyngå Plantage