Lykkegård Skov

Info om Lykkegård Skov

Solgt 2022. Lykkegård Skov er  beliggende på Djursland kun 30 minutter fra Århus ca. 3 km. syd for Ryomgaard.

Skoven er varieret med ca. 35% løvskov, ca. 55% nåleskov og 10% natur med sø, vildtager og skoveng i et flot kuperet terræn.

Jagt på kronvildt- og dåvildt og smuk sø med mulighed for andejagt.

Grundareal

44,5 ha

Beliggenhed

Skarresøvej, 8550 Ryomgård, Danmark

Sagsnummer

2022-0892

Flot og varieret skov 

Lykkegård Skov er en spændende skovejendom beliggende på Djursland ca. 3 km. syd for Ryomgaard.  Den er således kun ca. 30 minutter fra Århus C.

Skoven er beliggende kun 5 km. syd for Fjeld Skovdistrikt og udgør sammen med naboplantager et større sammenhængende skovområde, der forbinder Fjeld med det store skovområde Djursland Plantage ca. 10 km. syd for Lykkegård Skov.

Skoven er dejlig varieret med ca. 35% løvskov, ca. 55% nåleskov og 10% natur med sø, vildtager og skoveng.

Nåleskoven udgøres af rødgran, skovfyr, østrigsk fyr, lærk, nobilis og nordmannsgran. Heraf findes hugstmoden rødgran. Løvskoven domineres af bevoksninger af eg. Flere steder i blandet skovfyr.

Nobilisbevoksninger til høst af klippegrønt udgør ca. 3 ha.

God jagt på kron- og dåvildt

Skoven har et flot kuperet terræn med gode jagtmuligheder.

Kronvildt- og dåvildt bestande er i god udvikling på Djursland generelt og ligeledes i området omkring Lykkegård Skov.

Fjeld Skovdistrikt og Djursland Plantage er store kerneområder, som ligger nord hhv. syd for Lykkegård Skov.

Der vil være gode muligheder for at opleve kron- og dåvildt i skoven.

Den smukke sø giver mulighed for andejagt og  anstandsjagt med god udsigt på skovengen.

Der er ingen bygninger, men størrelsen af skoven giver mulighed for tilladelse til opførelse af arbejdshytte efter Skovloven.

En stor skurvogn giver hyggelige rammer for samvær med familie og gode kammerater ved jagt eller ved arbejdet i skoven

Ejendommen er fredskov og kan erhverves af alle - også selskaber.

Scroll to Top

Download prospekt for Lykkegård Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Lykkegård Skov