Lunen Plantage – Solgt

Info om Lunen Plantage – Solgt

Lunen Plantage er beliggende 9 km. nord for Sønder Omme, 13 km. vest for Brande og 20 km. syd for Herning.

Ejendommen udgør knap 26 hektar skov og natur samt et godt hus på 86 m2.

Lunen Plantage blev påbegyndt tilplantet i 1961 og udgør en del af de mindre skovkomplekser, som ligger omkring Døvling Plantage.

Skoven er varieret i struktur og træarter med ca. 20% løvskov, der udgøres af bøg og eg. Nåleskov udgør ca. 35% og udgøres af contortafyr, skovfyr, bjergfyr, sitkagran, ædelgran og lærk.

Jagtmulighederne i Lunen Plantage er gode. Der er hyppigt kronvildt i plantagen og en fin bestand af råvildt.

Grundareal

25,7 ha

Beliggenhed

Højgaardsvej 12, 6933 Kibæk, Danmark

Scroll to Top

Download prospekt for Lunen Plantage – Solgt

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Lunen Plantage – Solgt