Kvostedlund

Info om Kvostedlund

Solgt 2022. Kvostedlund er en dejlig skov- og jagtejendom på 36,3 ha. beliggende mellem Skive og Viborg i tilknytning til det nyskabte og flotte naturområde ved Jordbro Engsø.

Kvostedlund tilbyder en særdeles flot og spændende skovnatur og alsidig jagt samt smukke, ferske enge ned til Kvosted Bæk med fiskeret.

Skoven domineres af ældre, flot kuperet, oprindelig egeskov samt fladere plantagearealer.

Til ejendommen hører et ældre, men fuldt anvendeligt bygningssæt.

Kontantpris
4.600.000 kr.
Grundareal

36,3 ha

Beliggenhed

Gammelstrupvej 21, Løgstrup, Danmark

Sagsnummer

2021-0880

Stort område med egeskov, ferske enge og Kvosted Bæk

Kvostedlund er en dejlig skov- og naturejendom beliggende i tilknytning til Jordbro Engsø.

Ejendommen er sammensat af ca. 80% skov og 20 % ferske enge og Kvosted Bæk.

Skovarealet domineres af den gamle, flotte egeskov, der præsenterer sig smukt i det kuperede terræn. Gammel egeskov rummer en rig natur og der er mulighed og behov for en vis hugst, så træerne kan holde sig frodige og vitale.

Centralt på ejendommen ligger de ferske enge og her gennemløber Kvosted Bæk ejendommen.

Beliggenheden tæt på Jordbro Engsø giver grundlag for god andejagt og mulighed for gæs på træk.

Skoven på den vestlige del af ejendommen udgøres af fladere plantagearealer med nåleskov og løvskov.

Helt mod vest grænser ejendommen til Jordbro Engsø.

Spændende og varieret jagt 

Kvostedlunds varierede natur med gammel egeskov, tættere ungskov, ferske enge og tilknytningen til Jordbro Engsø giver mangfoldige biotoper, som værdsættes af såvel hjorte som fuglevildtet.

Af hjortevildt er det først og fremmest råvildtet, der trives, men der ses også mindre rudler kronvildt på udflugt fra skovene Dalgas og Liebes Plantager samt Nybo Jordbro Mølleskov.

Kvostedlund tilbyder og spændende fuglejagt på snepper, fasaner, ænder og gæs.

Fasaner, ænder og gæs trives i tilknytning til de ferske enge – og ejendommens 2 små søer kan nemt forbedres til glæde for ænderne.

Med den rette indsats vil bestanden af fasaner nemt kunne øges.

Aktiv pleje af spor i engene i form af afslåning vil kunne forbedre jagtmulighederne betydeligt.

Stuehus med muligheder og plads til maskiner

Kvostedlund er oprindeligt en landbrugsejendom og rummer stadig et stuehus. Bygningen er opført i to plan i røde sten med tag af fibercement.

Huset er indrettet i stueplan med entre, køkken, 2 ældre badeværelser, spisestue, stor opholdsstue samt 2 værelser.

På tagetagen nyere stor stue med udsigt mod Jordbro Engsø og godt lysindfald samt yderligere 2 værelser og altan med flot udsigt mod engene og Kvosted å og den flotte kuperede egeskov.

Med nuværende status som landbrugsejendom skal huset enten udlejes eller ejer skal opfylde bopælspligten enten ved at tage bolig eller opfylde bopælspligt på anden landbrugsejendom.

Ejendommen kan ved pålæg af fredskovspligt på hele ejendommen få ophævet landbrugspligten, hvorved boligen kan anvendes som 2. bolig ved benyttelse af skoven.

Ejendommen er landbrugspligtig og erhverves iht. landbrugslovens bestemmelser. Kan købes af selskaber eller personer, som har anden landbrugsejendom eller vil tage bopæl eller udleje stuehuset. Bopælspligt kan ophæves ved pålæg af fuld fredskovspligt på hele ejendommen. Hermed vil den kunne erhverves af alle.

Scroll to Top

Download prospekt for Kvostedlund

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Kvostedlund