Kristensminde

Info om Kristensminde

Solgt 2021. Kristensminde Plantage udgør 12 ha. og er beliggende ca. 12 km syd for Billund.

Skoven ligger dejligt ugeneret og fremstår i særdeles god vækst og velpasset.

Kristensminde ligger som en skovoase i det dyrkede landbrugsland og udgør således et afgørende dækningsgivende element for områdets hjortevildt.

Råvildt, dåvildt og kronvildt vil kunne opleves i skoven.

Grundareal

12 ha

Beliggenhed

Klinkvej 33, Hejnsvig, Danmark

Kompakt og god skov

Kristensensminde blev tilplantet i 1940’erne og udgjorde allerede dengang en skovoase i det åbne landbrugsland.

En stor del af skoven væltede i orkanen i 1999 og blev dygtigt tilplantet og omhyggeligt passet, så skoven fremstår komplet og kompakt med gode bevoksninger i fuld vækst.

Omkring 40% udgøres af god og veletableret egeskov samt birk. Omkring 60% udgøres af nåleskov – navnlig lærk, sitkagran og rødgran samt lidt skovfyr.

ca. 0,7 ha. udgøres af hugstmoden rødgran – der kan realiseres og genplantes med god skov eller etablering af sydvendt vildtager eller skoveng.

Bevoksningerne kan med fordel tyndes til at fremme fortsat gunstig udvikling.

Mange udviklingsmuligheder

Kristensminde er en meget regulær og velpasset skov.

Bevoksningerne er afvekslende og domineres af produktiv nåleskov i form af lærk, sitka og rødgran. Der er flere muligheder for at øge variation og biodiversitet ved etablering af vildtagre, ny lysåben natur eller ny god skov efter hugst af gran.

Skoven er et fristed for områdets hjortevildt – råvildt, dåvildt og kronvildt ses i skoven og de to store plantager Fromsejer og Hovborg ligger syd for i ret kort afstand.

Der er en mindre mose, der kan fritlægges og dermed skabes øget variation i skoven.

Der medfølger en opklodset skurvogn i god stand, som skaber enkle, men hyggelige rammer om et aktivt liv i skoven.

Skoven er nem at køre til, men ligger allivel fjernt fra alfarvej og er et sted, der sjældent kommer skovgæster.

Ejendommen er fredskovspligtig og kan erhverves af alle som må købe fast ejendom i Danmark. Også selskaber.

Scroll to Top

Download prospekt for Kristensminde

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Kristensminde