Kringelkær Skov og Dyrehave

Info om Kringelkær Skov og Dyrehave

Kringelkær Skov og Dyrehave er beliggende ved Handest ca. 10 km. syd for Hobro og 15 km. nord for Randers.

Det flotte kuperet terræn, den velpassede og varierede skov, små søer og fugtige biotoper samt især det smukke dyrehavelandskab med bestand af då- og sikavildt gør Kringelkær til en spændende og attraktiv ejendom.

I ”Hytten” på 24 m2 nydes samvær med familie og jagtkammerater.

Grundareal

37,6 ha

Beliggenhed

Skolebakken 30B, Fårup, Danmark

Sagsnummer

2021-0870

13 ha. stor dyrehave

I dyrehaven går dåvildt og sikavildt i et smukt dyrehavelandskab.

Hegningen er placeret i ejendommens sydlige del helt ugeneret, så dyrene bevarer deres skyhed for færdsel og mennesker.

Dyrehaven rummer store naturværdier: vandløb, sø, fugtige enge og et charmerende dyrehavelandskab med bl.a. tjørn og eg

Bestanden i dyrehaven udgør marts 2021 i alt 15 dyr, hvoraf 12 er dådyr heraf to flotte fuldskufler, og 3 er sika – heraf to flotte hjorte i deres bedste alder.

Der er tilskud til plejen af græsarealerne i dyrehaven, hvilket giver et årligt tilskud på knap 25.000 kr.

En alsidig ejendom med mange muligheder

Kringelkær Skov og Dyrehave er en dejlig ejendom for jægeren og skovdyrkeren, som ønsker en investering, der kan være til glæde for hele familien og gode kammerater. 

Skoven ligger afsides med tilkørsel af en lang grusvej, så der  i praksis ingen skovgæster kommer på ejendommen

Ejendommen tilbyder en dejlig veletableret og tæt løvskov, flere søer, et let kuperet terræn med flotte landskabsudsigter og ikke mindst 13 ha. spændende dyrehave. Her må holdes kronvildt, dåvildt og sikavildt.

Aktuelt er bestanden 15 stk. då- og sikavildt.

Den lille hyggelige skovhytte med pejs, bord og bænke giver mulighed for mange hyggestunder.

Hytten, maskin- og foderhus

”Hytten” er  24 m2, der giver virkelig hyggelige rammer for en kop kaffe eller en tiltrængt øl efter jagten eller arbejdet i skoven.

Det lille maskinhus giver plads til den nødvendige maskiner og foder under tag. Alt nødvendigt grej kan tilkøbes, så man er i gang med det samme.

Foderhuset er i flot design, der klæder den smukke natur i dyrehaven.

Velplejet skov

Skoven domineres af løvskov: bøg, eg, birk, rødel samt større områder med rødgran og sitkagran samt islæt af lærk, nobilis og nordmannsgran.

Et let kuperet terræn med flere søer og fugtige lavbundsarealer sikrer rammerne for en meget god og alsidig jagt og naturoplevelser året rundt.

Nyere veletableret sitkakultur vil tilbyde fremragende dækning til hjortevildtet mange år frem.

Ejendommen er fredskovspligtig og kan erhverves af alle der må købe fast ejendom i Danmark, herunder selskaber.

Scroll to Top

Download prospekt for Kringelkær Skov og Dyrehave

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Kringelkær Skov og Dyrehave