Karstoft Plantage

Info om Karstoft Plantage

Karstoft Plantage er beliggende 10 km vest for Brande og 10 km nord for Sønder Omme.

Skoven er beliggende med nordskel til Karstoft Å over en strækning på næsten 1 km. med mulighed for fiskeri.

Skoven domineres af nåletræ primært rødgran, lærk og skovfyr. Dertil bøgeskov og smukke enge langs bredden til Karstoft Å.

Der er hyppig forekomst af kronvildt og dåvildt i området og mulighed for fiskeri.

Der er ingen bygninger, men skovens størrelse giver iht. Skovloven ret til opførelse af arbejdsskur på 10 m2.

Grundareal

40,7 ha

Beliggenhed

Blåhøjvej 73d, 6933 Kibæk

Sagsnummer

2023-0902

Nåleskov med kronvildt og dåvildt 

Karstoft Plantage udgør  ca. 41 ha. attraktiv skov- og naturejendom. 

Karstoft Å udgør skel over en strækning på næsten 1 km. med mulighed for fiskeri. Dertil ca. 1 km. kanal.

Skoven domineres af nåletræ med rødgran, lærk og skovfyr. Gode muligheder for indtægt ved tynding.

Engene ligger langs bredden til Karstoft Å og afvandingskanalen og udgør ca. 6 ha.

Der er hyppig forekomst af kronvildt og dåvildt i området, hvor kronvildtet især trives på biotoperne i tilknytning til engene ved åen og den tætte skov.

Der er ingen bygninger. Skovens størrelse giver iht. Skovloven ret til opførelse af arbejdsskur på 10 m2

Skoven kan erhverves af selskab.

Scroll to Top

Download prospekt for Karstoft Plantage

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Karstoft Plantage