Jydsk Landvindings Plantage – Solgt

Info om Jydsk Landvindings Plantage – Solgt

Jydsk Landvindings Plantage på ca. 50 ha er beliggende lidt nord for Ikast og Herning ved Munklinde.


Skovejendommen ligger som en naturlig trædesten for vildtet mellem de store plantagekomplekser Kompedal, Myremalm og Gedhus samt de lidt mindre naboplantager som Haraldslund og Andersens Plantager.



Området er kendt for en stigende bestand af kronvildt og dåvildt – og ejendommen tilbyder rigtig gode jagtmuligheder. Jagten tilbydes fri til ny ejer. Plantagen består overvejende af nåletræ – ca. 70 % og domineres af rødgran suppleret af lærk, ædelgran, omorika, nobilis, grandis, contortafyr, douglasgran, hvidgran og sitkagran.

Grundareal

50,2 ha

Beliggenhed

Haraldslundvej 3A, 7441 Bording, Danmark

Scroll to Top

Download prospekt for Jydsk Landvindings Plantage – Solgt

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Jydsk Landvindings Plantage – Solgt