Hanehøj Plantage – Solgt

Info om Hanehøj Plantage – Solgt

Hanehøj Plantage udgør 32,4 hektar på sydsiden af Mariager Fjord
Skoven udgør i alt 32,4 hektar og er beliggende i en smuk, kuperet natur tæt på Mariager Fjord, som del af større skovområde.

Skoven domineres af nåleskov med hovedvægt på smukke bevoksninger af skovfyr, østrigsk fyr, rødgran og douglasgran. Der er i nyere tid anlagt en del veletablerede kulturer med hovedvægt på at give skoven endnu mere variation og produktion med lærk, grandis, douglas og rødgran.

Grundareal

32,4 ha

Beliggenhed

Hanehøj Plantage, Landevejen 7, 8970 Havndal

Scroll to Top

Download prospekt for Hanehøj Plantage – Solgt

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Hanehøj Plantage – Solgt