Guldbergsminde Vest

Info om Guldbergsminde Vest

Solgt 2022. Guldbergsminde Vest er en skovejendom på ca. 35 ha. beliggende på kanten af Randbøl Hede i tilknytning til de store plantagekomplekser i området: Slaugaard, Gejlvang, Guldbergsminde, Jægergården m.fl.

Denne beliggenhed er den helt rigtige ”adresse” til en usædvanlig god jagt på hjortevildt, da Randbøl Hede området rummer en af landets store bestande af kronvildt, der trives i det storslåede landskab.

Jagtret på 25 ha. agerjord langs skel mod syd og øst medfølger til 2033

Grundareal

35 ha

Beliggenhed

Frederikshåbvej, 6623 Vorbasse, Danmark

Fred og ro

Skoven ligger fuldstændig ugeneret og 600 m. fra nærmeste landevej.

Ejendommen er den helt rigtige til den, som vil have en god jagtejendom, hvor der ikke kommer publikum, som kan hvile økonomisk i sig selv og blive endnu bedre i de kommende år.

Nåleskov med muligheder

Skoven udgør knap 17 ha. og udgøres fortrinsvist af nåleskov samt ca. 1 ha. med tæt ungskov af eg.

Ca. 18,5 ha. udgøres af hede, der er del af den storslåede og fredede Randbøl Hede.

Ca. 6 ha. er hugstmoden rødgran, der nu med stor fordel kan forynges i f.eks. to omgange, med nye dækningsgivende kulisseforyngelser af f.eks. sitkagran og lærk. Det vil både styrke den i forvejen gode jagt og give et økonomisk bidrag efter plantning.

Masser af kronvildt og råvildt

Området Randbøl Hede rummer en af landets store bestande af kronvildt, der trives i det storslåede landskab, hvor Randbøl Hede udgør den centrale fødebase og de omkringliggende store plantager udgør dækningsområder.

Kombination af hede, plantager, levende hegn og landbrugsarealer giver gode vilkår for hjortevildtet.

Råvildt stortrives i dette område, hvor de store vidder på Randbøl Hede sikrer tilstrækkeligt vinterfoder sammen med områdets mange plantager og levende hegn.

Dåvildt ses i stigende antal også på denne ejendom.

Udvidet Jagtret

Der er tilknyttet en tinglyst jagtret på landbrugsjorden syd og øst for ejendommen – i alt ca. 25,7 ha.

Jagtretten giver mulighed for at sætte tårne i skovbrynet.

Ejendommen er fredskovspligtig og kan erhverves af alle der må købe fast ejendom i Danmark, herunder selskaber.

Scroll to Top

Download prospekt for Guldbergsminde Vest

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Guldbergsminde Vest