Grønbekskoven

Info om Grønbekskoven

Solgt 2021. Grønbekskoven er en fascinerende skov beliggende centralt på Bornholm i det samlede skovkompleks, der forbinder Paradisbakkerne med Almindingen.

Skoven  domineres af en spændende, stemningsfyldt gammel blandingsskov med ege og rødgraner med mange karakteristiske vandreblokke. Råvildt og dåvildt stortrives i dette skovkompleks.

En lille skovhytte giver mulighed for ly og hygge ved jagt og arbejde i skoven.

Grundareal

21 ha

Beliggenhed

Plantagevej 63, 3751 Østermarie, Danmark

Sagsnummer

2021-0876

Grønbekskoven

Grønbekskoven er centralt beliggende i det over 5.000 ha. store skovområde, der udgøres af Almindingen og Paradisbakkerne.

Skoven tilbyder en helt egen stemning med de mange gamle ege, rødgraner, lærk samt mange karakteristiske vandreblokke.

Dertil kommer yngre og mellemaldrende tætte bevoksninger af rødgran, ær, birk og bævreasp.

Endvidere fugtige områder og en lille tilgroet sø, der bidrager til biodiversiteten.

Grønbekskoven tilbyder god jagt, varieret skov og en helt særlig stemning af mange års uberørt skovnatur.

Skoven nås nemt fra Plantagevej.

Skovhytten og spændende jagt

Lille hyggelig skovhytte på knap 20 m2 opført i træ og med tag af fibercement.

Hytten giver gode muligheder for ly og hygge ved jagt og arbejde i skoven.

Grønbekskoven tilbyder spændende jagt på råvildt og andet skovvildt.

Dåvildt er i fremmarch – endnu kun jagttid på kalve, men de store hjorte kan lide at være i dette skovområde.

Det forventes, at der i de kommende år vil blive jagttid på hjorte og hundyr.

 

Bornholms skove 

I 1800-tallet tog genrejsningen af de bornholmske skove for alvor fart med skovrider Hans Rømer i spidsen for den statslige skovgenrejsning.

Det lykkedes private og staten at genrejse skovene, så der i dag er 23% skov på Bornholm.

En af de private var Kaptajn Georg L. E. B. Grønbek fra Knudsker, der ejede ejendommen, som højlyng i 1880 og bidrog til skabelse af den Grønbekskov, vi kan opleve i dag, hvor mange gamle træer stadig står i skoven.

Grønbekskoven blev fredskov i 1920. 

Fredskovsbegrebet blev indført i 1805 med landets første skovlov, der “fredede” skovene for overbenyttelse og reserverede arealerne til skovbrug.

 

Ejendommen er fredskovspligtig og kan erhverves af alle der må købe fast ejendom i Danmark, herunder selskaber.

Scroll to Top

Download prospekt for Grønbekskoven

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Grønbekskoven

Prostpekt under udarbejdelse. Kontakt Jesper Just Nielsen på tlf. 21365696 for yderligere information.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.