Glarbo Skov

Info om Glarbo Skov

Glarbo Skov udgør 9 ha. og  er beliggende i det attraktive skovområde syd for Julsø i Ry.

Skoven er varieret og smukt kuperet  – primært nåleskov med rødgran, douglas, grandis og nobilis samt bøg

Nobilis arealet er fortsat i drift som klippegrønt

Spændende jagt

Ingen bygninger.

 

Grundareal

8,95 ha

Beliggenhed

Tønningsletvej 2a, 8680 Ry

Sagsnummer

2024-0927

Lille skov – attraktivt skovområde

Skoven udgør 8,95 ha.  beliggende 7 km. vest for Ry og knap 2 km. syd for Julsø tæt på Glarbo.

Skoven er smukt kuperet, hvilket giver smukke rammer om en spændende jagt og gode muligheder for godt kuglefang.

Skoven er varieret med ca. 3 ha. rødgran, 3 ha. nobilis, 2 ha. grandis og douglas og knap 1 ha med gammel bøg.

Nobilisarealet giver årligt grundlag for høst af klippegrønt, og der vil kunne realiseres indtægter ved tynding og afdrift.

Skoven er PEFC certificeret. Dette er en god mulighed, da det giver pristillæg ved skovning, men ikke en forpligtelse at videreføre.

En spændende og sjældent udbudt skov i et attraktivt skovområde.

En fantastisk mulighed for at kombinere en investering i et lille overskueligt skovbrug med en spændende jagt i et meget attraktivt skovområde.

Fredskovspligt , kan erhverves af alle - herunder selskaber med erhvervsøjemed

Scroll to Top

Download prospekt for Glarbo Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Glarbo Skov