Gartnerens Plantage

Info om Gartnerens Plantage

Solgt 2023. Gartnerens Plantage er beliggende  2,5 km. øst for Tarm og omtrent 4 km. vest for Borris Sønderland.

Skoven er en gedigen og særdeles varieret skov.

Skovens beliggenhed som del af større skovområde og nærhed til Borris Sønderland styrker den jagtlige benyttelse.

Der er velanlagte foderagre og mange dækningsgivende bevoksninger, der medfører at såvel råvildt, som kron- og dåvildt trives i skoven.

Et godt maskinhus på knap 100 m2 er beliggende velplaceret i skoven med indlagt el.

Grundareal

36 ha

Beliggenhed

Stovstrup Hedevej 2A, Tarm, Danmark

Nåleskov med kronvildt og dåvildt 

Gartnerens Plantage er beliggende som del af større skovområde 2,5 km. øst for Tarm og omtrent 4 km. vest for Borris Sønderland.

Det er en gedigen og særdeles varieret skov, hvor 10% er løvskov – navnlig eg og bøg.

Skoven domineres af rødgran og sitkagran, der suppleres med lærk, nobilis, nordmannsgran, skovfyr, ædelgran, omorika, grandis, douglas, cypres og bjergfyr.

Der er velanlagte foderagre og mange dækningsgivende bevoksninger, der medfører at såvel råvildt, som kron- og dåvildt trives i skoven.

Skoven er i øvrigt i et område med potentiale til rigtigt fine sneppefald.

Et godt maskinhus på knap 100 m2 er beliggende velplaceret i skoven med indlagt el.

Skoven kan erhverves af selskab.

Scroll to Top

Download prospekt for Gartnerens Plantage

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Gartnerens Plantage