Frydensborg Skov

Info om Frydensborg Skov

Solgt 2022. Frydensborg Skov er en fin lille skov beliggende på Fittingvej ca. 1 km. øst for Vorbasse.

Skoven udgør ca. 6,4 ha. og er del af Skødebjerg Plantage. Endvidere medfølger et lille jagthus med ca. 0,6 ha. stor grund.

Skoven er beliggende i et område, hvor der gode jagtmuligheder på råvildt og kronvildt forekommer hyppigt i området.

Skoven kan evt. erhverves som bygningsløs landbrugsejendom af købere, der i forvejen ejer en landbrugsejendom. Kan evt. købes uden huset.

Grundareal

7 ha

Beliggenhed

Fittingvej 28, 6623 Vorbasse, Danmark

Sagsnummer

2022-0886

Varieret skov i område med kronvildt

Frydensborg Skov udgøres af 6,4 ha. varieret skov øst for Vorbasse og en grund på 0,6 med et lille, muret jagthus.

Skoven er placeret i området mellem Vorbasse og Randbøl Hede syd for de store plantager Gejlvang, Slaugaard og Fromsejer.

Det er et område, hvor kronvildtet er hyppigt forekommende og også ses i Frydensborg Skov.

Skoven udgøres primært af nåleskov  med lærk, rødgran, sitka og douglasgran. En flot bevoksning af bøg afgrænser mod  Fittingvej.

Huset er beliggende på separat grund ca. 1,5 km, fra skoven på Kratvej 3. Her er velindrettet jagtstue, mulighed for overnatning og samvær med familie og gode kammerater. Behov for en indsats til renovering.

Aktuelt ikke indlagt vand eller centralvarme,  men byvand kan indlægges og varmepumpe kan installeres. Skoven kan efter aftale købes uden huset.

Frydensborg Skov er landbrugspligtig og kan erhverves (eventuelt uden stuehus) som bygningsløs landbrugsejendom af købere, der ejer anden landbrugsejendom.

Scroll to Top

Download prospekt for Frydensborg Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Frydensborg Skov