Fitting Skov

Info om Fitting Skov

Solgt 2022. Fitting Skov udgør i alt 50,7 ha og er beliggende ca. 2 km. øst for Vorbasse og lige syd for de store plantager Fromsejer, Slaugaard og Gejlvang. Et område med store bestande af kronvildt og dåvildt.

Fitting Skov er en interessant kombination af løvskov, nåleskov, fugtig skovmose, vildtagre, enge og søer, der samlet giver en høj biodiversitet og grundlag for en rigtig god jagt navnlig på hjortevildtet.

Grundareal

50,7 ha

Beliggenhed

Fittingvej 7A, Vorbasse, Danmark

Sagsnummer

2022-0887

50,7 ha skov i kronvildtland

Fitting Skov udgør i alt 50,7 ha og er beliggende ca. 2 km. øst for Vorbasse.

Fitting Skov ligger ca. 1 km. lige syd for de store plantager Fromsejer, Slaugaard og Gejlvang Plantager og syd og vest for skoven findes Skødebjerg og Store- og Lille Dal Plantager.

Umiddelbart nord for skoven ligger Vorbasse Østermose.

Fitting Skov udgøres af biotoper, der tiltaler hjortevildtet og der er kun sjældent skovgæster, der kan forstyrre vildtet.

Samlet set giver det grundlag for meget hyppigt at opleve kronvildt og dåvildt i Fitting Skov.

Der er rige muligheder for at udvikle potentialet med mere intensiv drift af 1,8 ha. vildtagre, afslåning af enge og fodring.

Varieret skov og rig natur

Fitting Skov er en interessant kombination af løvskov, nåleskov, fugtig skovmose, vildtagre, enge og søer, der samlet giver en høj biodiversitet og grundlag for en rigtig god jagt navnlig på hjortevildtet.

Løvskov udgør ca. 57%, nåleskov incl. nobilis udgør ca. 33%, enge og søer udgør 7% og vildagre med mulighed for omdrift udgør ca. 4%.

Løvskov domineres af godt 28 ha. med eg samt birk og rødel. Nåleskoven udgøres primært af rødgran – ca. 13 ha.

Nobilis, der stadig er i klippeproduktion udgør godt 2 ha

Det er også muligt at tilkøbe et lille jagthus beliggende 700 m. fra skoven.

Fitting Skov er et aktiv, hvor skovdrift, glæde ved skovdyrkning og en fremragende jagt kan kombineres på bedste vis.

Ejendommen er fredskov og kan erhverves af alle - også selskaber. Mulighed for tilladelse til maskinhus med velfærdsfaciliteter eller tilkøb af jagthus 700 m. fra skoven.

Scroll to Top

Download prospekt for Fitting Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Fitting Skov