Favrskovholt

Info om Favrskovholt

Solgt 2023. Favrskovholt udgør 31 ha. skov beliggende  kun 25 km. nordvest for Århus.

Skoven er en dejlig kombination af god skov og en meget smuk og kuperet natur.

50% løvskov og 50% nåleskov

Den store skovsø på knap 2 ha. tiltrækker ænder og gæs og et rigt fugle og insektliv i øvrigt.

Området Favrskov Kommune er kendt for, at der her forekommer kronvildt, dåvildt og sikavildt.

Ved skovsøen ligger meget idyllisk placeret en lille hytte, der i BBR er registreret som driftsbygning.

Grundareal

31 ha

Beliggenhed

Faurskovvej 15, Hadsten, Danmark

Sagsnummer

2023-0908

Varieret skov, smuk sø og skovhytte 

Favrskovholt udgør 31 ha. skov beliggende nordvest for Hadsten i Favrskov Kommune knap 25 km. nordvest for Århus.

Skoven har frem til 1997 været en del af Frijsenborg Gods.

Favrskovholt ligger i mellem de mange større skovområder: Volstrup, Svejstrup, Bidstrup og Lyngå Skove samt Sølund, og fungerer således for hjortevildtet som trædesten i mellem områderne.

Skoven er en dejlig kombination af god skov og en meget smuk og kuperet natur. Den store skovsø på knap 2 ha. tiltrækker ænder og gæs og den relativt smalle og langstrakte facon giver gode betingelser for andejagten

Skoven udgøres af ca. 50% nål og 50% løvskov.

Råvildt og andet skovvildt trives godt i skoven og i området forekommer kronvildt, dåvildt og sikavildt.

Ved skovsøen ligger meget idyllisk placeret en lille hytte, der i BBR er registreret som driftsbygning.

En perle der kombinerer skovdrift, jagt- og natur i rammer, der kan nydes af hele familien.

Scroll to Top

Download prospekt for Favrskovholt

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Favrskovholt

Ejendommen er reserveret.