Dalsgaard Plantage

Info om Dalsgaard Plantage

Dalsgaard Plantage på i alt 37,3 hektar ligger få kilometer sydøst for Skive.

Plantagen er nabo til Skive, Svansø og Fly Plantager, Fly Mose og beliggende vest for de militære øvelsesarealer ved Tastum Plantage.

Grundareal

37,3 ha

Beliggenhed

Solgårdsvej 37b, 7800 Skive, Danmark

Alsidig, varieret skov

Dalsgaard Plantage er en alsidig ejendom, der rummer såvel rige naturelementer som god, produktiv skov.

De åbne arealer udgøres af hede, et par små søer/mose og veletablerede vildtagre.

Den varierede skov udgøres af gode, regulære bevoksninger i god vækst.

Nåleskov udgøres især af rødgran, sitkagran, lærk skovfyr og bjergfyr suppleret af grandis, douglasgran og ædelgran.

Løvskov udgøres først og fremmest af eg og i mindre omfang bøg.

Det er overvejende yngre og mellemaldrende bevoksninger, der fortsat giver god dækning. I den nordlige del er 3 hektar afdriftsmoden rødgran.

Jagt


Sø, skov og hede samt de velanlagte vildtagrene giver gode muligheder for vildtet.

Området er kendt for god bestand af dåvildt og råvildt. Dåvildt ses hyppigt på ejendommen.

Endvidere er det et forrygende terræn for sneppefald.

Mulighed for skur


Der er ingen bygninger, men plantagens størrelse giver iht. Skovloven ret til opførelse af et arbejdsskur på 10 m2.

Ejendommen er fredskovspligtig og kan erhverves af alle der må købe fast ejendom i Danmark, herunder selskaber.

Scroll to Top

Download prospekt for Dalsgaard Plantage

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Dalsgaard Plantage

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.