Åst Skov

Info om Åst Skov

Denne del af Åst Skov udgør 63 ha. og er beliggende ca. 7 km nordøst for Billund.

Skoven er del af det store skovområde omkring Åst og Lindeballe, der er kendt for sine smukke gamle bøge, god lokalitet for skovdrift, skøn natur og gode jagtmuligheder

Skoven udgøres primært af bøg, er god lokalitet til skovdrift og giver glimrende jagtmulighed på råvildt, dåvildt og kronvildt

Grundareal

63 ha

Beliggenhed

Stavnkærvej 8, Vandel, Danmark

Stort område med bøgeskov

Skovene i Åst og Lindeballe har i generationer været kendt for sine mange store bevoksninger med bøg. Åst Skov har ca. 70% bøg.

En stor del af bøgearealet er stadig gammel bøgeskov med mange spektakulære gamle træer med potentiale til høj biodiversitet og andre som gode savværkskævler. 

Store områder er genskabt med bøg via godt udførte og vellykkede selvforyngelser.

Omtrent 10% udgøres af eg og anden løvskov.

Godt 15% uddgøres af nåleskov, hvoraf en del er hugstmoden gran. Rødgran og sitkagran udgør ca. 4,5 ha. og andet nål i form af douglas, lærk og ædelgran udgør ca. 2,1 ha.

Skoven er smukt kuperet og med en god infrastruktur i form af velholdte, tætklippede, græsklædte skovspor.

Dåvildt, kronvildt og råvildt

kronvildtet er på fremmarch i området. Lokale skovejere ser stadig flere skrælleskader i gran og der meldes om adskillige brunstpladser.

Kronvildtet ses også i  Åst Skov og med ro og fodring samt de mange gode, græs- og kløverklædte skovspor, så vil kronvildtet givetvis gerne stå i den tætte skov i Åst Skov.

Dåvildtbestanden har udviklet sig positivt i en årrække i skovene, og dåvildt ses ofte i skoven, på markerne og som dagsaktive i skovbrynene på egnen.

Råvildt trives i høj grad også i området. Vekselvirkningen med tæt ung skov, hvor meget er løvskov med gode knopper som vinterføde og de omkringliggende marker og levende hegn er yndet biotop for råvildt.

De gamle bøge smider mængder af bog, der også er godt vinterfoder til hjortevildtet.

Skoven er fortrinlig til pürsch takket være det flotte kuperede terræn og fine skovspor.

Ejendommen er fredskovspligtig og kan erhverves af alle der må købe fast ejendom i Danmark, herunder selskaber.

Scroll to Top

Download prospekt for Åst Skov

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Åst Skov