Ådal

Info om Ådal

Solgt 2022. Skov- og naturejendommen Ådal udgør i alt 27,9 ha. og er beliggende ca. 1,5 km øst for Sdr. Omme.

Ådal tilbyder en hel unik natur med store muligheder for jagt (navnlig kronvildt), fiskeri og store naturoplevelser året rundt.

Her er velanlagt skov og attraktive naturarealer i form af kanal, mose, søer, krat og enge samt ikke mindst 800 m. bredret til den smukke, rene og fiskerige Omme Å.

Ådal tilbyder endvidere et bygningssæt i god stand.

Grundareal

27,9 ha

Beliggenhed

Brande Landevej 18, Sønder-Omme, Danmark

Sagsnummer

2022-0883

Rig natur ved Omme Å

Ådal er en alsidig ejendom og indeholder en rig og varieret natur, der byder på mulighed for store oplevelser året rundt.

Omtrent halvdelen af ejendommens areal udgøres af fugtig skovmose, let tilgængelige  engstrækninger langs Omme Å, små søer, en 500 m. lang kanal samt ikke mindst 800 m. bredret til den rene og klare Omme Å.

Omme Å er det største tilløb til Skjern Å og udgør 73 km. åstrækning fra udspring ved Jelling frem til Skjern Å.

Åen tilbyder et spændende fiskeri efter laks, havørred, bæk- og regnbueørred samt gedde og aborre.  Omme Å er så ren, at den rummer  bestand af Stalling, der er totalfredet.

Et rigt insekt-, fugle- og dyreliv er tilknyttet økosystemet omkring åen med odder, fiskehejre, ørne og en række vandfugle.

Spændende og varieret jagt 

Jagtmulighederne på Ådal er alsidige.

Først og fremmest nævnes jagt på kronvildt, da ejendommen er i et område med store bestande af kronvildt.

Kronvildtet står gerne i skoven og skovmoserne eller trækker på engene omkring kanalen og Omme Å.

Den afvekslende natur giver også gode muligheder for råvildt og dåvildt er i fremgang på egnen.

Den fugtige natur, søerne, kanalen og ikke mindst Omme Å giver ligeledes mulighed for andetræk og bekkasiner – og der er også gode muligheder for sneppefald.

 

God og velfungerende bolig

Huset i Ådal er vel vedligeholdt og i rigtig god stand. Det er velbeliggende centralt på ejendommen i god afstand fra Brande Landevej med pæn tilkørsel.

Huset er velindrettet med entré, spise- og opholdsstue, køkken, flot badeværelse samt 3 værelser på 1. sal. I alt 124 m2. Energimærke F. 

Huset opvarmes med varmepumpe og brændeovn. Vand fra almen vandforsyning. Fibernet indlagt.

Haven udgøres af stor plæne, større træer og grupper af buske, der smukt smelter sammen med den omkringliggende natur. Fra huset og terrassen er en fin sydvendt udsigt mod ådalen.

Plads til den store familieweekend eller udleje.

Udover boligen finde et nyrenoveret gæstehus med værelser, køkken, toilet og bad.

Driftsbygningerne rummer værksted, maskinhus og 4 loftsværelser, der ikke er godkendt til beboelse. 

Ejendommen er fredskov og kan erhverves af alle - også selskaber. Boligen ligger på selvstændig noteringsejendom. Derfor kan ejerskabet deles på flere juridiske personer: f.eks. bolig ejes privat og skoven ejes i et selskab.

Scroll to Top

Download prospekt for Ådal

  • Hidden
  • Hidden

Dine data bliver slettet når ejendommen er solgt eller når du beder om at blive slettet på info@silvaestate.dk. Dine informationer vil ikke kunne genskabes.

Info om Ådal