Solgt i 2013

Grundareal
Grundareal - slider
1500
Beliggenhed
Interesser

Forstgården – Solgt

”Forstgården” er en landbrugspligtig jagt- og naturejendom på i alt 13,6 ha beliggende i et smukt kuperet terræn ca. 3 km nordøst fra Thorsø mellem Hammel og Bjerringbro. Samlet set er der tale om en spændende og velarronderet ejendom med en alsidig jagt, store naturværdier samt nydelig og velholdt bolig med nyere attraktive udbygninger.

Solgt
Grundareal:
13,6 ha
Beliggenhed:
Mondrupvej 5, Thorsø, Danmark

Flesborg Plantage – Solgt

Flesborg Plantage beliggende 3 km vest for Løgumkloster under Nørre Løgum Sogns Menighedsråd er solgt ved tilbudsgivning. Flesborg Plantage er en velarronderet skov- og jagtejendom på ca. 39,7 ha beliggende i et naturskønt område nord for Brede Å og ådalen, der er genskabt med slynget åløb, våde enge og mindre søer.

Solgt
Grundareal:
39,7 ha
Beliggenhed:
Søgårdsvej, Løgumkloster, Danmark

Baggesskov – Solgt

Baggesskov er en bebygget ejendom på i alt 23,5 ha beliggende ca. 4 km vest for Sønder Omme i fredelige og rolige omgivelser og med skel i syd direkte til Sdr. Omme Plantage.

Solgt
Grundareal:
23,5 ha
Beliggenhed:
Baggesgårdvej 25, Sønder-Omme, Danmark

Østermark Plantage – Solgt

Østermark Plantage er en skovejendom på 11,2 ha beliggende mellem Givskud og Farre – ca. 2 km vest for Givskud – som en del af et større skovkompleks. Det er en velpasset og nydelig plantage med en fornuftig vedmasse og en alsidig jagt på bl.a. kronvildt.

Solgt
Grundareal:
11,2 ha
Beliggenhed:
Pottervej 25, Give, Danmark

Maglesø Skov – Solgt

Maglesø Skov på 115 ha i de sjællandske alper er en rigtig god skov med exceptionelle naturværdier samt en attraktiv bolig med udsigt til Maglesø. Maglesø Skov er beliggende på Vestsjælland ca. 10 km syd for Holbæk.

Solgt
Grundareal:
115 ha
Beliggenhed:
Maglesøvej 12, Holbæk, Danmark

Nr. Vium Brunkulsplantage – Solgt

Nr. Vium Brunkulsplantage er en særdeles spændende skov- og naturejendom på 45,4 ha beliggende ca. 2 km vest for Nr. Vium i rolige omgivelser. Ejendommen har en varieret sammensætning af områder med skov, mose, søer, vandløb og åbne arealer og besidder stor herlighedsværdi for såvel jægeren som den naturinteresserede.

Solgt
Grundareal:
45,4 ha
Beliggenhed:
Gl Kirkevej, Videbæk, Danmark

Munklinde Kommune Plantage – Solgt

Munklinde Kommune Plantage er en spændende skov- og naturejendom på 28,7 ha beliggende mellem Munklinde og Ilskov – ca. 11 km nord for Ikast – med gode udviklingsmuligheder og jagt på bl.a. kronvildt.

Solgt
Grundareal:
28,7 ha
Beliggenhed:
Haraldslundvej 6, Bording, Danmark

Plagborg Plantage – Solgt

Plagborg Plantage er handlet diskret gennem Silva Estate i oktober 2013. Plagborg Plantage er en skovejendom på 8,7 ha beliggende ca. 2 km sydøst for Grindsted. Skoven ligger fredeligt og tilbagetrukket og er meget varieret med både løvskov og nåleskov. Skoven har en god og alsidig jagt. Det er en spændende skov, hvor man som ejer har rig mulighed for at kombinere både skovdrift, jagt og naturoplevelser.

Solgt
Grundareal:
8,7 ha
Beliggenhed:
Plagborgvej 28, Grindsted, Danmark

Guldbergsminde – Solgt

Guldbergsminde udgør 12 ha varieret nåle- og løvskov umiddelbart op til Randbøl Hede. Et ældre bygningssæt tæt på en lille sø giver store udviklingsmuligheder. Fremragende kronvildtjagt, og yderligere jagtret på 14,5 ha frem til 2033.

Solgt
Grundareal:
12 ha
Beliggenhed:
Frederikshåbvej 31, Randbøldal, Danmark

Møllebakken 17c – Solgt

Møllebakken 17c er en skovejendom på 9,3 ha beliggende ved Gludsted – ca. 5 km nordøst for Ejstrupholm. Skoven ligger ugeneret af publikum og er nem at komme til med gode adgangsveje. Skovens beliggenhed op til skov, dyrkede marker, læhegn og brakarealer giver gode levebetingelser for vildtet.

Solgt
Grundareal:
9,3 ha
Beliggenhed:
Møllebakken 17c, Hampen, Danmark

Kløjingvej – Solgt

Kløjingvej er handlet diskret gennem Silva Estate i november 2013. Kløjingvej er en skov på 8,2 ha beliggende ca. 5 km nord for Løgumkloster. Skoven er en del af Lovrup Skrøp og udgøres primært af egeskov med indblanding af birk og sitkagran. Det er en spændende skov med en alsidig og god jagt.

Solgt
Grundareal:
8,7 ha
Beliggenhed:
Kløjingvej 13, Løgumkloster, Danmark
Scroll to Top