Solgt i 2010

Grundareal
Grundareal - slider
1500
Beliggenhed
Interesser

Frydensbjerg Skove – Solgt

Skovene ligger i et smukt, kuperet kystlandskab. Skovene er domineret af løvtræ med stor alders- og artsvariation. Et ældre fritidshus øger anvendelsesmulighederne, så investeringen kan glæde hele familien.

Solgt
Grundareal:
38 ha
Beliggenhed:
Frydensbjergvej 4, Ebeltoft, Danmark

Torntved Skov – Solgt

Torntved Skov udgør en selvstændig skovejendom på i alt 12,1 ha. Skoven hører under Fjellebro Gods og er beliggende umiddelbart nord for Snarup på Sydfyn. Skovens bevoksninger er yngre og har en varieret artssammensætning med bl.a. ask, bøg, eg, ær og sitkagran.

Solgt
Grundareal:
12 ha
Beliggenhed:
Krarup Nordegn, Ringe, Danmark

Hjerting Skovvej – Solgt

I Hjerting skov (Vest) mellem Rødding og Brørup udbydes dejlig skovparcel på 8,37 ha centralt beliggende i skoven. Midt i skoven ligger et dejligt åbent areal med en køn lille skovsø.

Solgt
Grundareal:
8,4 ha
Beliggenhed:
Hjerting Skovvej, Rødding, Danmark

Ruderhøj Skov – Solgt

Ruderhøj Skov ligger i Himmerland få kilometer nord for Støvring. Der er tale om en charmerende blanding af naturlig løvskov, tilplantninger med nåletræ, bæk, skoveng og fugtige småmoser. Skoven har navn fra fortidsmindet Ruderhøj – en fredet oldtidshøj, som ligger flot placeret i skel mod syd.

Solgt
Grundareal:
14,8 ha
Beliggenhed:
Støvring Hedevej, Støvring, Danmark

Gl. Arnborg – Solgt

Gl. Arnborg er en skov og naturperle, hvor vildtet (også kronvildtet) stortrives i en charmerende blanding af hede, skov, energipil, vandløb og landbrugsjord i omdrift med betalingsrettigheder.

Solgt
Grundareal:
23,77 ha
Beliggenhed:
Skjernvej 70, Herning, Danmark

Jydegårdsskoven – Solgt

En lille skovperle med en varieret skovnatur og fiskemulighed i sø og Blykobbe å. Skoven ligger 3 km nord for Rønne og består fortrinsvist af løvskov samt lysåbent naturareal.

Solgt
Grundareal:
4,4 ha
Beliggenhed:
Sursænkevej 9B, Rønne, Danmark

Gastegårdsskoven- Solgt

Dejlig varieret skov med glimrende jagt beliggende centralt på Bornholm, som nabo til øens største skov Almindingen.

Solgt
Grundareal:
13,3 ha
Beliggenhed:
Flæskedalsvej, Østermarie, Danmark

Store Dal Plantage – Solgt

Store Dal Plantage er en ekstraordinær naturskøn plantage med ugenert beliggenhed mellem Vorbasse og Bække. Ejendommens særkende er den 3 ha store temporære sø – Store Dal.

Solgt
Grundareal:
23,8 ha
Beliggenhed:
6622 Bække, Danmark

Ringive Plantage – Solgt

Ringive Plantage på i alt ca. 100 ha indeholder både produktionsskov, stor sø og naturarealer med et i særklasse stort naturindhold og høj herlighedsværdi. Her er glimrende jagtmuligheder – bl.a. kronvildt.

Solgt
Grundareal:
99,9 ha
Beliggenhed:
Stilbjerg Sande, 7323 Give, Danmark

Riis Plantage, Sønderskoven – Solgt

Riis Plantage – Sønderskoven på i alt ca. 16,5 ha er en attraktiv, veldrevet nåletræsplantage med god variation og vedmasse samt et spændende terræn. Skoven er godt beliggende, velarronderet og del af et større skovområde. Der er gode muligheder for jagt på hjortevildt.

Solgt
Grundareal:
16,5 ha
Beliggenhed:
Riismarkvej 8, Give, Danmark

Riis Plantage, Nordskoven – Solgt

Riis Plantage – Nordskoven på i alt ca. 28 ha er en attraktiv, veldrevet nåletræsplantage med god variation og et spændende terræn. Skoven er godt beliggende, velarronderet og del af et større skovområde. Der er gode muligheder for jagt på hjortevildt.

Solgt
Grundareal:
28 ha
Beliggenhed:
Riismarkvej 8, Give, Danmark

Ny Ølgård Plantage – Solgt

Ny Ølgaard Plantage ligger ved Hærvejen få kilometer fra Randbøl Hede, Frederikshåb, Liegaard og Slauggård Plantager. Skoven kan blive frit omsættelig, så den kan erhverves af alle.

Solgt
Grundareal:
20 ha
Beliggenhed:
Hærvejen 11, Randbøldal, Danmark
Scroll to Top