Solgt i 2009

Grundareal
Grundareal - slider
1500
Beliggenhed
Interesser

Allindemagle Skov – Solgt

Allindemagle Skov er i alt 166,5 ha og ligger på Midtsjælland ca. 6 km nord/vest for Ringsted. Med sin placering på skråningen ned mod Gyrstinge Sø er det en helt unik skovejendom i kort køreafstand fra København.

Solgt
Grundareal:
166,5 ha
Beliggenhed:
Øvej 12, Ringsted, Danmark

Fairy Bridge, Isle of Skye, Skotland – Solgt

Fairy Bridge er en ”lille” perle på 92 ha beliggende i det vestlige Skotland på den fantastiske ø Isle of Skye (brofast uden afgift). Naturoplevelser og jagtmulighed sammen med en langsigtet investeringshorisont.

Solgt
Grundareal:
92 ha
Beliggenhed:
The Fairy Bridge, Skye, East Kilbride, Isle of Skye, Storbritannien

Heden Skov – Solgt

Heden Skov er en attraktiv lille skovejendom, der er frit omsættelig uden landbrugs- og fredskovspligt. Skoven består af blandet løv- og nåleskov af varierende alder.

Solgt
Grundareal:
5,75 ha
Beliggenhed:
Gisselbækvej, Snedsted, Danmark

Mønsted Kalkværk Plantage – Solgt

Mønsted Kalkværk Plantage er en charmerende skov, der ligger lige nordvest for Mønsted ca. 14 km vest for Viborg dejligt beskyttet i den sydøstlige udkant af Daugbjerg Plantage i et kuperet og naturskønt morænelandskab.

Solgt
Grundareal:
21,6 ha
Beliggenhed:
Kalkværksvej 3b, Viborg, Danmark

Stovstrup Hede – Solgt

Stovstrup Hede er en dejlig lynghede på 18,15 ha beliggende ca. 2 km øst for Tarm og syd for Borris i et varieret område med plantager og landbrugsjord. Her finder man et unikt hedeareal med spredte holme af fyr, røn og birk – i det vestlig skel er der etableret et læhegn til gavn for vildtet.

Solgt
Grundareal:
18,2 ha
Beliggenhed:
Stovstrup Hedevej 7, Tarm, Danmark

Rutsker Plantage – Solgt

Rutsker Plantage på ca. 90 ha ligger på Nordbornholm mellem Klemmensker og Tejn. Skoven er en del af det kendte og fantastiske naturområde ”Rutsker Højlyng”.

Solgt
Grundareal:
90,5 ha
Beliggenhed:
Krashavevej, Klemensker, Danmark

Skovparcel i Jerlev Skov – solgt

Spændende skovparcel i Jerlev Skov sælges i udbud. Skoven er 3.9 ha og en del af Jerlev Skov, der ligger ca. 7 km sydvest for Vejle. Skoven domineres af nobilis suppleret med selvsåede bevoksninger af hjemmehørende løvtræarter – bøg, birk, eg, ask m.fl.

Grundareal:
3,9 ha
Beliggenhed:
Jerlev, Danmark

Vorgod Østerby Plantage – Solgt

Vorgod Østerby Plantage udgør i alt ca. 27,5 ha. og er beliggende ved Vorgod, ca. 4 km øst for Videbæk. Skoven udbydes til salg for Ringkøbing-Skjern Kommune i offentlig udbud.

Solgt
Grundareal:
27,5 ha
Beliggenhed:
Vorgod Østerbyvej 2p, Videbæk, Danmark

Vognbjerg Plantage – Solgt

Vognbjerg Plantage udgør i alt ca. 14,4 ha. og er beliggende ca. 4 km nordvest for Skjern. Skoven udbydes til salg for Ringkøbing-Skjern Kommune i offentlig udbud.

Solgt
Grundareal:
14,4 ha
Beliggenhed:
Nr Vognbjergvej, Skjern, Danmark
Scroll to Top