Sitemap

Silva Estate - Ejendomme til salg 

Billede1:
Skovlyst_0576
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skovlyst på 46,5 hektar er en dejlig skov- og naturejendom placeret ganske ugeneret af store veje. Ejendommen ligger i kerneområdet for kronvildtet ved de store plantagekomplekser ved Sønder Omme og Hoven.

Kontantpris:

6.950.000 kr.

Grundareal:

46,5 ha

EjendomStatusBet:
status_nyhed.gif

Billede1:
Enemaerket_33
Navn på ejendom:
Langt resume:

Enemærket Skov, udgør én sammenhængende, velplejet og meget velarronderet skov på i alt ca. 166 hektar. Dertil kommer 4 hektar agerjord, der kan indgå i fremtidigt skovareal enten som ny skov, som lysåben natur, juletræsproduktion, optimeret udsætningsplads til fasaner – eller lidt af det hele.

Kontantpris:

23.500.000

Grundareal:

170 ha

EjendomStatusBet:
status_nyhed.gif

Billede1:
NrRind_8864
Navn på ejendom:
Langt resume:

Nr. Rind Skov er del af et mosaiklandskab, hvor de dyrkede marker veksler med små skove, læhegn og krat. Dette giver et godt grundlag for hjortevildtet på egnen.

Kontantpris:

1.000.000 kr.

Grundareal:

9,2 ha

EjendomStatusBet:
status_nyhed.gif

Billede1:
Fjelster_golf1
Navn på ejendom:
Langt resume:

Naturområdet Fjelster på 44 hektar er beliggende få kilometer sydvest for Herning ved Fjelstervang. Fjelster ligger tæt på de store plantager Hareskov, Høgildgård og Birkebæk Plantager.
Fjelster Naturområde udgør en særdeles charmerende naturejendom med en er varieret skov, flere søer og smuk lysåben natur. Den byder på en række spændende muligheder for jagt, lystfiskeri, golf, aktivt friluftsliv og ikke mindst afstresning.

Kontantpris:

5.900.000 kr.

Grundareal:

44 ha

EjendomStatusBet:
status_nyhed.gif

Billede1:
Estvad
Navn på ejendom:
Langt resume:

For Skive Kommune udbydes Estvad Skov, Gl. Rønbjerg til salg ved offentligt udbud.
Estvad Skov udgør i alt ca. 50 hektar, og er beliggende ca. 15 kilometer sydvest for Skive.
Skoven ligger i et dejligt varieret naturområde, bestående af en lang række større og mindre plantager, søer og moseområder.

Kontantpris:

Offentligt udbud – budfrist 11. maj kl.12.00

Grundareal:

50 ha

EjendomStatusBet:
status_nyhed.gif

Billede1:
Skaansoe_7164
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skånsø Plantage er en pragtfuld skov- og naturejendom beliggende lige nord for Skånsø midt i mellem Holstebro og Skive. 
Skoven er primært præget af nåletræer. Der er en smuk natur med søer og et kuperet terræn, oplagt til jagt på alt fra rå-, då- og kronvildt til fugle.

Kontantpris:

11.500.000 kr.

Grundareal:

115 ha

EjendomStatusBet:
status_nyhed.gif

Billede1:
Reserveret_Kildemarken
Navn på ejendom:
Langt resume:

Kildemarken Skov udgør 14,8 hektar og er beliggende ca. 15 km. syd for Rudkøbing.
Kildemarken er aktuelt samnoteret med Lykkesholm Skov, som ligger meget tæt på. Kildemarken Skov kan dog erhverves, som en selvstændig skovparcel.

Kontantpris:

1.660.000 kr.

Grundareal:

14,8 ha

EjendomStatusBet:
status_reserveret.gif

Billede1:
Reserveret_Ydbjerg
Navn på ejendom:
Langt resume:

Den lille skov Ydbjerg er en charmerende skov, der både rummer rigtigt gode skovbevoksninger, spændende stævningsskov, en flot hatbakke.

Kontantpris:

550.000 kr.

Grundareal:

4,3 ha

EjendomStatusBet:
status_reserveret.gif

Billede1:
Brolokke_6703
Navn på ejendom:
Langt resume:

Broløkke Skov – også kaldet Drostehaven - udgør 33,5 hektar og er beliggende ca. 20 km. syd for Rudkøbing. Den har tidligere tilhørt Herregården Broløkke og været del af Tranekær. De store marker omkring skoven tilhører i dag den store Nordenbrogaard.

Kontantpris:

4.830.000 kr.

Grundareal:

33,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Lykkesholm_6863
Navn på ejendom:
Langt resume:

Lykkesholm Skov udgør en ret stor og meget attraktiv skovenhed, velbeliggende let tilbagetrukket fra asfaltvejen, og med en stor grad af fred og ro.

Kontantpris:

7.980.000 kr.

Grundareal:

62,2 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Nebbe_6908
Navn på ejendom:
Langt resume:

Nebbe Skov har en attraktiv beliggenhed få hundrede meter fra den fine strand ved Langelands østkyst i et område med flere andre skove.

Kontantpris:

5.200.000 kr.

Grundareal:

49,1 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
LL_vestergaard_7969
Navn på ejendom:
Langt resume:

Vestergaard Skov er en dejlig mindre løvskov, med rigtig god jagt og høj tilvækst. Skoven er beliggende på Sydvestlangeland ca. 10 km. syd for Rudkøbing.
Vestergaard Skov er en af de 10 skovenheder i Humble Skovdistrikt.

Kontantpris:

2.500.000 kr.

Grundareal:

20,3 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Nebbe_6934
Navn på ejendom:
Langt resume:

Attraktiv skovportefølje på 350 hektar fordelt på 10 skove, udbydes samlet eller i mindre enheder. Humble Skovdistrikt er beliggende på naturskønne Langeland. De enkelte skovenheder byder alle på hver deres naturskønne særpræg og uovertruffen herlighedsværdi.

Kontantpris:

45.000.000 kr.

Grundareal:

350 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
01_Gedhus_6521
Navn på ejendom:
Langt resume:

Gedhus Plantage Nord udgør 300 hektar. Det er en naturskøn plantage med en attraktiv kombination af vedmasserig produktionsskov og rigtig god jagt på de tre hjortearter råvildt, dåvildt og kronvildt.

Kontantpris:

26.000.000 kr.

Grundareal:

300 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
HartbroMidt_img_0840
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skovejendommen Hjartbro Midt er en attraktiv kombination af charmerende gammel løvskov, god produktionsskov samt et velbeliggende areal med juletræsproduktion.

Kontantpris:

1.850.000 kr.

Grundareal:

19,2 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Hjartbro-Bakke_5307_800x600
Navn på ejendom:
Langt resume:

Skovejendommen Hjartbro Bakke i Hjartbro Skov er en dejlig kombination af smuk og charmerende løvskov, nåleskov og et større areal med nordmannsgranjuletræer. 

Kontantpris:

2.000.000 kr.

Grundareal:

20,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Hjartbro_img_0860
Navn på ejendom:
Langt resume:

Hjartbro Nyskov er en ejendom med en usædvanlig god driftsøkonomi, baseret på produktion af nobilisklippegrønt.

Kontantpris:

2.975.000 kr.

Grundareal:

24,8 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Jysk_6636_1
Navn på ejendom:
Langt resume:

Varieret plantage med god jagt tæt på Kompedal og Myremalm Plantager ved Ikast og med mulighed for ny og lækker bolig på grund med fremført byvand, strøm og fibernet. 

Kontantpris:

4.950.000 kr.

Grundareal:

50,2 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Trendgaarden_5950_800x600
Navn på ejendom:
Langt resume:

Trendgaarden er en skov- og naturejendom ud over det sædvanlige – beliggende lige vest for Trend Storskov med udsigt over Limfjorden til Fur, Livø og Vitskøl Kloster. 

Kontantpris:

8.500.000 kr.

Grundareal:

75,8 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Pellegaard_oestfra_blomsterflor_800x600
Navn på ejendom:
Langt resume:

Pellegård på Nordbornholm er en udpræget naturejendom – her forenes landbrug, skov, jagt og naturværdier i en sjældent set landskabelig skønhed...
 

Kontantpris:

NY PRIS: 4.500.000 kr.

Grundareal:

31,8 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Orsted_7122_800x600
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ørsted Plantage er en usædvanlig smuk og varieret plantage domineret af eg og skovfyr og beliggende i bakkerne øst for den lille by Ørsted lidt nordøst for Randers. Der er store herlighedsværdier ...
 

Kontantpris:

4.250.000 kr.

Grundareal:

44,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
1_Frederiks_7583_800
Navn på ejendom:
Langt resume:

Frederiks Plantage er beliggende mellem Herning og Viborg, ca. 3 km nordøst for Karup. Skoven udgør en selvstændig skovejendom på i alt ca. 20,1 ha. Ejendommen er varieret...

Kontantpris:

2.975.000 kr.

Grundareal:

20,1 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Ellegaard_6176_800x600
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ellegård Plantage er beliggende i et naturskønt område nord for Vojens mellem Sommersted og Øster Lindet. Plantagen udgør en selvstændig skovejendom på i alt 45,1 ha og grænser i nord op til Jels Å.

Kontantpris:

3.975.000 kr.

Grundareal:

45,1 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Gl_Skovgaard_2273_800
Navn på ejendom:
Langt resume:

Gl. Skovgård er beliggende på Nordbornholm i et af øens allerflotteste landskaber, hvor naturskove veksler med sprækkedale, vandreblokke, klippefremspring, enge, klippeløkker, søer og dyrkede marker.

Kontantpris:

5.950.000 kr.

Grundareal:

49,25 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Ugelris-Skov_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Ugelris omsluttes mod vest af anden skov og mod nord, syd og øst af dyrkede marker. Skoven ligger som en del af det meget smukke landskab langs Simested Å lidt syd øst for C.E. Flensborg Plantage.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

9.5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_vedbygaard
Navn på ejendom:
Langt resume:

Vedbygaard Gods er en prægtig herregård på 474,8 ha beliggende ved Ruds Vedby på Sjælland. Slottet er velholdt og historisk særdeles interessant.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

474,8 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_Hedevaenge
Navn på ejendom:
Langt resume:

Hedevænge Skov udgør 11,9 hektar og er beliggende ca. 15 km. syd for Rudkøbing.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

11,9 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Gastegaardsskov_IMG_8753
Navn på ejendom:
Langt resume:

Bornholms bedste bukkejagt i Almindingen.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

13,3 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_TvaermosePlantage
Navn på ejendom:
Langt resume:

Dejlig skov- og naturejendom beliggende lidt nord for Skånsø

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

15 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_Paeregaard
Navn på ejendom:
Langt resume:

Pæregaard Skov – udgør et matrikulært areal på 106,3 hektar og er beliggende ca. 6 km. nord for Rudkøbing og har tidligere været del af Tranekær Gods. Pæregaard Skov er en af Langelands mest frodige og attraktive skove med særdeles god infrastruktur.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

106 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_Bovballe_6733
Navn på ejendom:
Langt resume:

Bovballe Skov er en meget attraktiv og frodig skov, velbeliggende og helt ugeneret af trafik fyldt af den fred og ro, der kendetegner Langeland.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

49,5 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_Tangen_6787
Navn på ejendom:
Langt resume:

Tangen Skov er på 5,2 hektar. Skoven er en lille fin løvskov med gammel bøg og mellem aldrende egeskov. En del af Humble Skovdistrikt og udbudt sammen med ti andre flotte skovenheder på Langeland.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

5,2 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Solgt_Del-af-Sønderskov_1096
Navn på ejendom:
Langt resume:

Del af Sønderskov er en selvstændig skovejendom på 22,3 ha beliggende lidt nordvest for Haderslev.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

22,3 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Kirkerup skov solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Kirkerup Skov på 40 hektar er en pragtfuld, velpasset skov med meget høj vedmasse beliggende som del af Lorups skove i det smukke herregårdslandskab sydøst for Sorø.

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

40 ha

EjendomStatusBet:

Billede1:
Karpelund_solgt
Navn på ejendom:
Langt resume:

Karpelund Plantage er solgt. Plantagen er på 30,2 ha og beliggende ved Vorbasse. En dejlig skov med stor variation: nåleskov, yngre og ældre løvskov, smukke søer og fugtig mose – rig på vildt. 

Kontantpris:

Solgt

Grundareal:

30,2 ha

EjendomStatusBet:

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker